Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Joves professionals de l’àmbit social: ajuntar-se per combatre la crisi ecosocial
Autor/es Batle Cladera, Susana ; Martínez Company, Núria
Matèries en català: Ecologia -- Illes Balears ; Joventut.
Matèries en castellà: Ecología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Jóvenes .
Matèries en anglès: Ecology -- Spain -- Balearic Islands ; Youth .
Resum-abstract:  [cat] Ens trobem immerses en l’anomenada crisi ecosocial, que afecta la vida al planeta en totes les seves dimensions. En els darrers anys, les professions que es dediquen a l’àmbit social estan cada vegada més discutides en relació a aquesta crisi. Quin és el seu paper? Com afrontaran l’augment ferotge de les desigualtats, el qüestionament de drets i l’atomització de les persones més vulnerabilitzades? La desmobilització i la minva de capacitat crítica i d’anàlisi independent de les noves generacions d’estudiants porten a pràctiques professionals més mecàniques i jeràrquiques que poc contribueixen a la reclamada transformació social i que perpetuen la institucionalització, l’estigmatització i la precarietat. En aquest sentit, cal remarcar la figura del professional activista o militant, que lluita, individualment, per revertir aquestes dinàmiques exclusògenes al seu lloc de feina. Ara bé, sense una col·lectivització, aquestes posicions són difícils de mantenir en el temps. La microcooperativa Runa Blanca es planteja una contribució directa acompanyant joves professionals i estudiants de l’àmbit social a observar les conductes pròpies i els intercanvis amb les altres persones, a escoltar les necessitats pròpies i alienes, a expressar-se des de la comunicació no violenta i a propiciar una transformació social des de les seves pròpies accions. Reforça la capacitat de col·lectivització per evitar la despersonalització pròpia de la institucionalització, tant dels equips com de les persones ateses. ; [spa] Nos encontramos inmersas en la llamada crisis ecosocial, que afecta a la vida en el planeta en todas sus dimensiones. Las profesiones que se dedican al ámbito social están siendo cada vez más discutidas ¿Cuál es su papel? ¿Cómo afrontarán el feroz aumento de las desigualdades, el cuestionamiento de derechos y la atomización de las personas más vulnerabilizadas? La desmovilización y la mengua de capacidad crítica y de análisis independiente de las nuevas generaciones de estudiantes llevan a prácticas profesionales más mecánicas y jerárquicas que poco contribuyen a la reclamada transformación social y que perpetúan la institucionalización, la estigmatización y la precariedad. En este sentido, cabe remarcar la figura del profesional activista o militante, que batalla, individualmente, para revertir estas dinámicas exclusógenas en su puesto de trabajo. Ahora bien, sin una colectivización, estas posturas son difíciles de sostener en el tiempo. La microcooperativa Runa Blanca se plantea una contribución directa acompañando a jóvenes profesionales y estudiantes del ámbito social a observar las conductas propias y los intercambios con las demás personas, a escuchar las necesidades propias y ajenas, a expresarse desde la comunicación no violenta y a propiciar una transformación social desde sus propias acciones. Así mismo, refuerza la capacidad de colectivización para evitar la despersonalización propia de la institucionalización, tanto de los equipos como de las personas atendidas
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022, pp. 159-174
Identificador:  2605-5139 ; Dipòsit legal: PM 1416-2018
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess