Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Estudi sobre l’impacte de les xarxes socials en les relacions interpersonals d’adolescents i joves
Autor/es Sedano Colom, Sandra ; Gelabert Botella, Mònica ; Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Xarxes socials -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Redes sociales -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Social networks -- Spain -- Balearic Islands.
Resum-abstract:  [cat] L’Ajuntament de Calvià està elaborant un estudi sobre les xarxes socials i l’impacte social que tenen en les relacions interpersonals d’adolescents i joves del municipi (12-18 anys), amb l’objectiu d’entendre com influeixen en les percepcions, les actituds i les conductes de socialització del jovent calvianer. L’estudi es desenvolupa en dues fases. En la primera (2021), s’analitza quines xarxes fan servir els i les adolescents de Calvià, com i per a què, i s’examinen amb profunditat les característiques de les més utilitzades i l’impacte que tenen en el jovent de Calvià. En la segona fase (2022), s’analitzaran els nivells de consum problemàtic i s’estudiaran rigorosament les opinions i els discursos mitjançant grups de discussió i jornades amb persones expertes i professionals. ; [spa] El Ajuntament de Calvià está elaborando un estudio sobre las redes sociales y el impacto social que tienen en las relaciones interpersonales de adolescentes y jóvenes del municipio (12-18 años), con el objetivo de entender cómo influyen en las percepciones, actitudes y conductas de socialización de la juventud calvianera. El estudio se desarrolla en dos fases. En la primera (2021), se analiza qué redes usan los y las adolescentes de Calvià, cómo y para qué, y se examinan en profundidad las características de las más utilizadas y el impacto que tienen en la juventud de Calvià. En la segunda fase (2022), se analizarán los niveles de consumo problemático y se estudiarán rigurosamente las opiniones y los discursos mediante grupos de discusión y jornadas con personas expertas y profesionales.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022, pp. 121-140
Identificador:  2605-5139 ; Dipòsit legal: PM 1416-2018
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess