Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Punt i principi Joves i associacionisme davant la Llei de polítiques de joventut de les Illes Balears
Autor/es Comissió Permanent en funcions del Consell de la Joventut de les Illes Balears (2022)
Matèries en català: Joves -- Associacions i clubs ; Consell de Joventut de les Illes Balears.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma) .
Matèries en anglès: Youth -- Societies and clubs -- Spain -- Balearic Islands.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022, pp 69-80
Identificador:  2605-5139 ; Dipòsit legal: PM 1416-2018
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess