Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La nova llei de polítiques de joventut: una aposta per l’emancipació
Autor/es Santiago Rodríguez, Fina ; Carrió Palou, Marta ; Lliteres Lliteres, Sebastià
Matèries en català: Política de la joventut -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Política gubernamental -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Youth -- Government policy -- Spain -- Balearic Islands.
Resum-abstract:  [cat] El juliol de 2022 s’aprovà al Parlament de les Illes Balears la Llei 5/2022, de 8 de juliol, de Polítiques de Joventut de les Illes Balears. La nova normativa, fruit de la voluntat de Govern i consells insulars, així com del consens i de la participació del CJIB i de la ciutadania i grups interessats, marca el camí de les polítiques de joventut a les Illes Balears. En aquest article s’expliquen breument el context del sorgiment de la Llei, i els objectius i continguts més rellevants. ; [spa] El julio de 2022 se aprobó en el Parlament de les Illes Balears la Ley 5/2022, de 8 de julio, de Políticas de Juventud de las Illes Balears. La nueva normativa, fruto de la voluntad del Govern y los consells insulars, así como del consenso y de la participación del CJIB y de la ciudadanía y grupos interesados, marca el camino de las políticas de juventud en las Illes Balears. En este artículo se explican brevemente el contexto del nacimiento de la Ley, y los objetivos y contenidos más relevantes.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022, pp 47-54
Identificador:  2605-5139 ; Dipòsit legal: PM 1416-2018
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess