Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Joves balears en xifres, 2022
Autor/es Mas Liñares, Assumpta
Matèries en català: Joves -- Illes Balears -- Estadístiques.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Estadísticas.
Matèries en anglès: Youth -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics.
Resum-abstract:  [cat] Aquest capítol ofereix una fotografia general de la realitat de les persones joves a les Illes Balears. En aquesta edició l’article recull alguns dels darrers indicadors disponibles respecte a sociodemografia, educació, ocupació i emancipació residencial de fonts estadístiques oficials que ens permeten dur a terme una anàlisi descriptiva ; [spa] Este capítulo ofrece una fotografía general de la realidad de las personas jóvenes en las Illes Balears. En esta edición el artículo recoge algunos de los últimos indicadores disponibles en cuanto a sociodemografía, educación, empleo y emancipación residencial de fuentes estadísticas oficiales que nos permiten llevar a cabo un análisis descriptivo.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022, pp 25-46
Identificador:  2605-5139 ; Dipòsit legal: PM 1416-2018
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess