Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Introducció
Autor/es Pascual Barrio, Bélen ; Vives Barceló, Marga
Matèries en català: Joventut -- Anuaris.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Publicaciones periódicas.
Matèries en anglès: Youth -- Yearbooks.
Resum-abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022, pp 19-21
Identificador:  2605-5139 ; Dipòsit legal: PM 1416-2018
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess