Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Com és la salut mental dels nostres infants i joves en el període de covid-19?
Autor/es Flórez Fernández, Isabel ; Bedmar-Noguerol, Marta ; Carrera Ferrer, Maria
Matèries en català: Salut mental dels joves ; Joventut ; Pandèmia de COVID-19, 2020-.
Matèries en castellà: Epidemias ; Jóvenes ; Salud mental.
Matèries en anglès: Youth ; Mental health of youth ; COVID-19 Pandemic, 2020- .
Resum-abstract:  [cat] El març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar la situació de pandèmia a causa del coronavirus SARS-Cov-2 (covid-19). Les mesures per frenar el contagi varen obligar a tancar les escoles i a prolongar el confinament domiciliari, la qual cosa va provocar canvis significatius en les rutines i els hàbits de vida dels infants i adolescents. Els joves han estat menys vulnerables als efectes directes del virus covid-19, però han estat especialment exposats als estressors biopsicosocials generats per la situació d’alarma per la pandèmia, amb repercussions en la seva salut mental. En estudis fets a tot el món després de la primera fase de confinament, es varen detectar símptomes emocionals en el 80 % dels infants: dificultat per concentrar-se, avorriment, irritabilitat, sentiments de soledat, facilitat de discussió, ansietat, tristesa, por excessiva, problemes de son, etc. Es continuen estudiant els símptomes a mitjà i llarg termini. El nostre objectiu era conèixer la situació de salut mental dels infants durant les fases inicials de la pandèmia i avaluar-ne l’evolució després d’un any d’estat d’alarma. Per a això, hem revisat la literatura científica i les dades sobre l’activitat assistencial en els dispositius de salut mental de la infància i l’adolescència a les Illes Balears. ; [spa] En marzo 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la situación de pandemia por el nuevo virus coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19). Las medidas para frenar el contagio obligaron al cierre de los centros educativos y a un confinamiento domiciliario prolongado, lo que supuso cambios importantes en las rutinas y en los hábitos de vida de los niños y de los adolescentes. Los jóvenes han sido menos vulnerables a los efectos directos del virus COVID-19, pero han estado especialmente expuestos a los factores estresantes biopsicosociales generados por la situación de alarma por pandemia, con repercusión en su salud mental. En estudios realizados a escala mundial después de la primera fase de confinamiento se detectaron síntomas emocionales en un 80% de los niños: dificultad de concentración, aburrimiento, irritabilidad, sensación de soledad, facilidad para discutir, ansiedad, tristeza, miedo excesivo, problemas de sueño, etc. Los síntomas a medio y largo plazo continúan estudiándose. Nuestro objetivo fue conocer la situación en salud mental de los menores durante las fases iniciales de la pandemia y valorar la evolución tras un año de estado de alarma. Para ello hemos revisado la literatura científica y los datos de actividad asistencial en los dispositivos de salud mental de la infancia y adolescencia de Baleares.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021, pp. 303-316
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess