Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els reptes i canvis nous en l’orientació per als joves de les Balears en temps de coronavirus
Autor/es Álvarez Díaz, Lola ; Amorós Puig, Miquel ; Molinos Homar, Francesca Maria ; Payeras Llodrà, Margalida
Matèries en català: Joves ; Orientació professional -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Jóvenes ; Orientación profesional -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Vocational guidance -- Spain -- Balearic Islands ; Youth.
Resum-abstract:  [cat] A les Illes Balears, les dades sobre l’abandonament escolar prematur i dels estudis universitaris durant el primer any, publicades abans de la pandèmia generada pel coronavirus, no eren encoratjadores i ja posaven de manifest la necessitat de reflexionar sobre la importància de l’orientació professional adreçada al jovent com a element estratègic. En aquest context, consideram que una manera de redreçar aquesta realitat és bastir un sistema d’orientació acadèmica i professional correcte, que no es limiti a informar sobre els itineraris professionals o formatius. Així, seria adequat que s’assentàs sobre la vocació, la formació i la professió, el que podríem considerar com el triangle de l’elecció del futur formatiu: un veritable repte al qual s’enfronten els departaments d’orientació dels centres educatius de les Illes Balears. La pandèmia covid-19 planteja previsiblement més reptes per a aquests professionals. Presentam aquest estudi amb l’objectiu de saber com convindria que fos l’orientació acadèmica i professional que haurien de rebre els joves en el moment de triar el futur formatiu i saber com aquesta orientació s’ha vist alterada per la irrupció de la pandèmia. ; [spa] En las Illes Balears los datos sobre el abandono escolar prematuro y del abandono de los estudios universitarios durante el primer año, publicadas antes de la pandemia generada por el coronavirus, no eran alentadoras y ya ponían de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre la importancia de la orientación académica y profesional dirigida a los jóvenes como elemento estratégico. En este contexto, consideramos que una forma de reconducir esta realidad es configurar un sistema de orientación profesional académica correcto, que no se limite a informar sobre los itinerarios profesionales o formativos. Por lo tanto, lo adecuado sería que se asiente en la vocación, la formación y la profesión, lo que podríamos considerar como el triángulo de la elección del futuro formativo: un verdadero reto al que se enfrentan los departamentos de Orientación los centros educativos de las Illes Balears. La pandemia covid-19 plantea previsiblemente más retos para estos profesionales. Presentamos este estudio con el objetivo de conocer cómo debería ser la orientación académica y profesional que deberían recibir los jóvenes en el momento de elegir su futuro formativo y como ésta se ha visto alterada por la irrupción de la pandemia.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021, pp. 283-302
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess