Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Estudiar a la universitat durant la pandèmia de la covid-19, una visió estudiantil
Autor/es Roig Mas, Pau ; Sebastián Hernández, Raquel ; Peña de la Fuente, Azahara
Matèries en català: Estudiants ; Pandèmia de COVID-19, 2020- ; Universitats -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Epidemias ; Universidades -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Youth ; Education -- Study and teaching ; Universities and colleges -- Spain -- Balearic Islands ; COVID-19 Pandemic, 2020- Spain -- Balearic Islands.
Resum-abstract:  [cat] En aquest estudi s’explica l’impacte que ha tingut la pandèmia ocasionada per la covid-19 per als estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i de l’educació secundària en general del nostre territori. Des del confinament resultant de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma declarat pel Govern d’Espanya fins l’actual curs acadèmic 2020/2021, aquest treball fa un recorregut pels efectes de l’adaptació telemàtica, pel que fa a les classes i avaluacions, la representació estudiantil i el seu paper en la defensa dels drets de l’alumnat, la salut mental d’estudiants i com va afectar el confinament i la continuïtat acadèmica en la nova normalitat, fent incidència en la presencialitat adaptada. ; [spa] En el presente estudio se explica el impacto que ha tenido la pandemia por COVID-19 para los estudiantes de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y de la educación secundaria en general de nuestro territorio. Desde el confinamiento resultante de la entrada en vigor del Estado de Alarma declarado por el Gobierno de España hasta el actual curso académico 2020/2021, el presente trabajo hace un recorrido por los efectos de la adaptación telemática en cuanto a las clases y evaluaciones, representación estudiantil y su papel en la defensa de los derechos del alumnado, la salud mental de los y las estudiantes y cómo afectó el confinamiento y la continuidad académica en la nueva normalidad haciendo incidencia en la presencialidad adaptada.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021, pp. 271-282
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess