Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Emancipar-se en temps de la covid-19
Autor/es Miralles Bauzá, Catalina ; Nicolau Rojo, Laura
Matèries en català: Joves -- Emancipació -- Illes Balears ; Pandèmia de COVID-19, 2020-.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Empleo -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Epidemias.
Matèries en anglès: COVID-19 Pandemic, 2020- ; Youth -- Emancipation -- Spain -- Balearic Islands.
Resum-abstract:  [cat] El jovent extutelat ha de fer front a un procés d’emancipació que té una data límit i és molt més precipitat i primerenc que el d’altres joves. En circumstàncies normals aquesta transició ja resulta complicada degut a les incerteses, pors i falta de xarxa de suport natural i, en les circumstàncies actuals, marcades per la crisi sanitària, social i econòmica, encara ho és més pels seus efectes sobre el mercat de treball. Per saber com ha afectat la situació viscuda des de febrer de 2020 al col·lectiu de joves extutelats de Mallorca en el procés d’inserció laboral, s’ha fet una anàlisi de la informació recollida a través d’una enquesta (18 respostes) i de les dades del Programa Fly (40 persones ateses), el Servei d’Orientació i Intermediació Laboral que la Fundació Mallorca Integra ofereix a aquests joves. Les dades indiquen que aquesta situació ha afectat greument aquest grup de joves, que va veure les seves possibilitats d’inserció laboral molt limitades entre febrer de 2020 i 2021: s’aconseguiren només 6 contractes de curta durada, amb jornades parcials, que permeteren guanyar experiència laboral, però no plantejar-se la possibilitat real d’emancipar-se. En molts casos, la dificultat d’aquesta situació s’ha aprofitat per reprendre o continuar amb formacions reglades, el que, sens dubte, facilitarà les possibilitats d’inserció futures. Entre el març i maig de 2021 es comença a observar una millora en les possibilitats d’aquest grup de joves com indica el fet que en aquests mesos s’hagin aconseguit 5 contractacions. ; [spa] La juventud extutelada tiene que hacer frente a un proceso de emancipación que tiene una fecha límite y es más precipitado y precoz que el de sus iguales. En circunstancias normales esta transición ya resulta complicada debido a las incertidumbres, miedos y falta de red de apoyo natural y, en las actuales circunstancias, marcadas por la crisis sanitaria, social y económica, todavía lo es más por sus efectos sobre el mercado de trabajo. Para saber cómo ha afectado la situación vivida desde febrero de 2020 a los y las jóvenes extutelados de Mallorca en su proceso de inserción laboral, se ha hecho un análisis de la información recogida a través de una encuesta (18 respuestas) y de los datos del Programa Fly (40 personas atendidas), el Servicio de Orientación e Intermediación Laboral que la Fundació Mallorca Integra ofrece a estos y estas jóvenes. Los datos indican que esta situación ha afectado gravemente a este grupo de jóvenes, que vio sus posibilidades de inserción laboral muy limitadas entre febrero de 2020 y 2021, consiguiendo solo 6 contratos de corta duración y con jornadas parciales, que permitieron ganar experiencia, pero no plantearse la posibilidad real de emanciparse. En muchos casos, la dificultad de esta situación se ha aprovechado para retomar o continuar con formaciones regladas, lo que, sin lugar a dudas, facilitará las posibilidades de inserción futuras. Entre marzo y mayo de 2021 se empieza a observar una mejora en las posibilidades de este grupo de jóvenes, como indica el hecho de que en estos meses se hayan conseguido 5 contrataciones.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021, pp. 255-270
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess