Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Joves i ocupació en temps de pandèmia
Autor/es Calvo Rodríguez, Yolanda ; Cerdeiriña Outeiral, Eva Beatriz
Matèries en català: Joves--Treball -- Illes Balears ; Pandèmia de COVID-19, 2020-.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Trabajo ; Epidemias.
Matèries en anglès: COVID-19 Pandemic, 2020- ; Youth -- Employment -- Spain -- Balearic Islands.
Resum-abstract:  [cat] La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha donat lloc a una recessió econòmica que s’ha vist reflectida en la gran pèrdua d’ocupació que s’ha produït a les nostres Illes. Els joves són el grup que més afectat s’ha vist per la desocupació, ja que la pandèmia els ha deixat sense ocupació i n’està soscavant les perspectives professionals i vitals. Si bé l’ocupació dels joves ja suposava un repte per a la nostra societat per les seqüeles que havia deixat la crisi del 2008, en aquest moment, correm el risc que l’ocupació jove sofreixi conseqüències greus i duradores originades per la pandèmia. L’article pretén mostrar la situació sociodemogràfica i laboral de la població jove a les Balears durant l’any 2020, i obtenir així la fotografia que ens permeti observar com la crisi econòmica originada per la pandèmia de la covid-19 ha afectat aquest grup poblacional. També comentam les perspectives de futur del col·lectiu en aquest nou escenari. La població objecte d’anàlisi és la compresa entre els 16 i els 29-34 anys resident a les Balears, ja que és el rang d’edat en què les diferents fonts estadístiques disponibles situen el col·lectiu de persones joves.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021, pp. 237-254
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess