Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Conseqüències de la precarietat juvenil en la participació a les Illes Balears
Autor/es Mora Guijarro, Ignacio
Matèries en català: Joves -- Treball ; Joves -- Treball -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Empleo -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Youth -- Employment -- Spain -- Balearic Islands ; Youth -- Employment.
Resum-abstract:  [cat] La joventut de les Illes Balears està condicionada per la precarietat, degut en gran part al model econòmic que afavoreix la temporalitat, i de forma més acusada des de l’inici de la crisi de 2008, una crisi de la que les persones joves no es varen recuperar i que s’ha concatenat amb la crisi de la covid-19. Aquesta crisi permanent que pateix la joventut genera un estat estructural de dependències econòmiques, inestabilitat laboral, atur i insuficiència d’ingressos. Aquest fet, sumat a la incidència escassa de les polítiques de joventut per facilitar les condicions de vida i acompanyar la seva participació social, té un impacte en el desenvolupament personal i social de les persones joves. A partir d’una anàlisi de la situació socioeconòmica i de les polítiques públiques respecte a les persones joves, identifiquem les conseqüències que operen i que dificulten a la joventut involucrar-se en la vida pública, i participar en la societat, amb els perills que això comporta per a la pròpia democràcia. ; [spa] La juventud de las Islas Baleares está condicionada por la precariedad, debido en gran parte al modelo económico que favorece la temporalidad, y de forma más acusada desde el inicio de la crisis de 2008, una crisis de la cual las personas jóvenes no se han recuperado, y que se ha concatenado con la crisis de la covid-19. Esta crisis permanente que sufre la juventud genera un estado estructural de dependencias económicas, inestabilidad laboral, paro e insuficiencia de ingresos. Este hecho, sumado a la escasa incidencia de las políticas de juventud para facilitar las condiciones de vida y acompañar su participación social, tiene un impacto en el desarrollo personal y social de las personas jóvenes. A partir de un análisis de la situación socioeconómica i de las políticas públicas respecto a las personas jóvenes, identificamos las consecuencias que operan y que dificultan a la juventud involucrarse en la vida pública, y participar en la sociedad, con los peligros que eso comporta para la propia democracia.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021, pp. 217-236
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess