Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Joves, pobresa i covid-19
Autor/es Vallespir Acosta, Teresa
Matèries en català: Joves desfavorits -- Illes Balears ; Pandèmia de COVID-19, 2020- Illes Balears.
Matèries en castellà: Jóvenes marginados --Baleares (Comunidad Autónoma) ; Epidemias.
Matèries en anglès: Youth with social disabilities -- Spain -- Balearic Islands ; COVID-19 Pandemic, 2020- Spain -- Balearic Islands.
Resum-abstract:  [cat] Aquest article pretén fer un diagnòstic sobre la pobresa juvenil a les Illes Balears i analitzar l’impacte social que la pandèmia provocada per la covid-19 ha deixat en la joventut illenca. El col·lectiu jove per les seves precàries condicions laborals és un dels que més pateixen la situació d’exclusió social i de pobresa. L’elevada taxa de temporalitat, les contractacions a temps parcial i l’elevada rotació laboral de les persones amb contracte temporal és un tret característic de la precarietat juvenil, agreujat ara a més, per la crisi de la covid-19. S’analitzen, entre d’altres indicadors, el percentatge de població juvenil amb edats compreses entre el 18 i els 30 anys que són titulars de la renda social garantida, per posar de manifest la importància de determinats mecanismes de protecció social que tenen per objectiu protegir les persones aturades que a causa del binomi temporalitat-parcialitat no tenen dret a prestacions contributives ni per desocupació i requereixen d’altres mecanismes de lluita contra la pobresa i l’exclusió social. ; [spa] Este artículo pretende hacer un diagnóstico sobre la pobreza juvenil en las Islas Baleares y analizar el impacto social que la pandemia provocada por la covid-19 ha dejado en la juventud isleña. El colectivo joven por sus precarias condiciones laborales es uno de los que más sufren la situación de exclusión social y de pobreza. La elevada tasa de temporalidad, las contrataciones a tiempo parcial y la elevada rotación laboral de las personas con contrato temporal es un rasgo característico de la precariedad juvenil, agravado ahora además, por la crisis de la Covid-19. Se analizan, entre otros indicadores, el porcentaje de población juvenil con edades comprendidas entre el 18 y los 30 años que son titulares de la renta social garantizada, para poner de manifiesto la importancia de determinados mecanismos de protección social que tienen por objetivo proteger a las personas paradas que debido al binomio temporalidad-parcialidad no tienen derecho a prestaciones contributivas ni por desempleo y requieren otros mecanismos de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021, pp. 203-216
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess