Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Participació dels alumnes de secundària en temps de pandèmia
Autor/es Escoda trobat, Marta
Matèries en català: Joves ; Pandèmia de COVID-19, 2020- ; Pedagogia.
Matèries en castellà: COVID-19 ; Epidemias ; Pedagogia ; Jóvenes .
Matèries en anglès: Education -- Study and teaching ; Youth ; COVID-19 Pandemic, 2020- .
Resum-abstract:  [cat] Aquest article analitza el grau de participació de l’alumnat adolescent i jove dels centres educatius de les Illes Balears. La literatura científica i la normativa vigent estableixen clarament la importància d’eliminar les barreres que permeten l’expressió i la implicació de l’alumnat. D’una banda, la participació de l’alumnat és un tema pendent, tant pel que fa referència a la creació i a la permanència de les associacions d’alumnes com a la participació de l’alumnat en els consells escolars. Així, es valora molt positivament que algunes de les associacions d’alumnes hagin estat capaces de mantenir-se i sobreviure, fins i tot a la pandèmia. D’una altra banda, es veu amb optimisme que els membres dels consells escolars que representen l’alumnat augmentin cada any. A més, amb la crisi sanitària provocada per la covid-19 s’ha fet un esforç en certs programes, sobretot en els que fan referència al treball de les emocions, a través de metodologies que faciliten l’expressió i la comunicació. En aquest sentit, s’ha analitzat, d’una banda, el nombre total de centres de secundària que tenen associacions d’estudiants i el seu nivell d’activitat; d’altra banda, el nombre de membres dels consells escolars dels instituts de secundària que representen l’alumnat. I, finalment, l’article també analitza la participació dels alumnes de secundària i d’adults en els programes en els quals poden expressar-se i participar, és a dir, en els programes basats en les pràctiques restauratives, l’educació emocional o altres. ; [spa] El presente artículo analiza el grado de participación del alumnado adolescente y joven de los centros educativos de las Islas Baleares. La literatura científica, regulada por la normativa vigente establece claramente la importancia de eliminar las barreras que permiten la expresión y la implicación del alumnado. La participación de los alumnos y las alumnas es un tema pendiente, tanto en lo referente a la creación y permanencia de las asociaciones de alumnos como en la representación del alumnado en los Consejos Escolares. Así, se valora muy positivamente que algunas de estas asociaciones hayan sido capaces de mantenerse y sobrevivir incluso a la pandemia. Por otra parte, se ve con optimismo que los miembros de los Consejos Escolares que representan a los alumnos y a las alumnas, aumenten cada año. Con la crisis sanitaria provocada por la Covid 19 se ha hecho un esfuerzo en ciertos programas educativos, sobre todo en los que hacen referencia al trabajo de las emociones a través de metodologías que facilitan la expresión y la comunicación. En este sentido, el artículo analiza por un lado, el número total de centros de secundaria que tienen asociaciones de estudiantes y su nivel de actividad, y por otra, el número de miembros de los Consejos Escolares de los Institutos de Secundaria Obligatoria que representan al alumnado. Finalmente, el artículo también analiza la participación de los alumnos de secundaria y de adultos en los programas en los que pueden expresarse y participar, es decir, en los programas basados en las prácticas restaurativas, en la educación emocional, u otros.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021, pp. 187-202
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess