Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Oci educatiu en temps de Covid: estudi de les activitats d’oci educatiu durant l’estiu 2020 a les Balears
Autor/es Illán Ferragut, Iñaki ; Moner Ensenyat, Carme ; Riera Moll, Josep Lluis
Matèries en català: Joventut ; Pandèmia de COVID-19, 2020- Illes Balears ; Lleure -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Epidemias ; Jóvenes ; Tiempo libre.
Matèries en anglès: Youth ; COVID-19 Pandemic, 2020- Spain -- Balearic Islands ; Leisure -- Spain -- Balearic Islands .
Resum-abstract:  [cat] Després dels mesos de confinament hi havia una necessitat d’oferir als joves de les Balears l’oportunitat de participar i gaudir d’un oci educatiu, segur i de qualitat, que fomentàs la transmissió de valors com la cooperació, el compromís, la igualtat, el respecte a la natura i entre iguals. L’estudi recopila dades de la campanya d’activitats de l’estiu 2020. Les escoles d’estiu i campus esportius suposaren més del 70 % de les activitats d’oci educatiu declarades l’any 2020. En general, s’ha observat un descens del 26,54 % d’activitats respecte de l’any 2019. A Mallorca (31,15 %), a Menorca (22,37 %) i a Eivissa (9,5 %) les activitats varen descendir, en canvi a Formentera el nombre d’activitats declarades s’incrementaren lleugerament. El 61,5 % dels equips educatius assenyalaren que les dades de participació baixaren respecte dels darrers anys; un 18,4 % de les activitats varen mantenir els participants; i el 12,40 % registraren un increment. Segons les dades recollides, participaren un total de 29.387 infants i joves de les Illes Balears entre 3 i 17 anys i 2.641 persones treballaren en els equips responsables. La incidència de la covid-19, segons les dades recollides a l’enquesta, va ser molt baixa, ja que només el 14,6 % dels enquestats activaren el protocol davant una sospita de contagi; es varen clausurar prematurament dues activitats (el 0,57 % del total), tres activitats varen tancar durant quinze dies (el 0,86 % del total) i es posaren en quarantena un total de cinc grups d’infants durant quinze dies. ; [spa] Después de los meses de confinamiento había una necesidad de ofrecer a los jóvenes de Baleares la oportunidad de participar y disfrutar de un ocio educativo, seguro y de calidad, fomentando la transmisión de valores como la cooperación, el compromiso, la igualdad, el respeto a la naturaleza y entre iguales. El estudio recopila datos de la campaña de actividades del verano 2020. Las escuelas de verano y campus deportivos supusieron más del 70 % de las actividades de ocio educativo declaradas en 2020. Se ha observado un descenso del 26,54 % de actividades respecto al año 2019. En Mallorca (31,15 %) y en Menorca (22,37 %) las actividades descendieron, en cambio en Ibiza y Formentera el número de actividades declaradas se incrementaron ligeramente. El 61,5 % de los equipos educativos señalaron que los datos de participación bajaron respecto a los últimos años; un 18,4 % de las actividades mantuvieron los participantes; y el 12,40 % registraron un incremento. Según los datos recogidos, participaron un total de 29.387 niños y jóvenes de las Islas Baleares entre 3 y 17 años y 2.641 personas trabajaron dentro de los equipos responsables. La incidencia de la covid-19, según los datos recogidos a la encuesta, fue muy baja, puesto que solo el 14,6 % de los encuestados activaron el protocolo ante sospecha de contagio; se clausuraron prematuramente dos actividades (el 0,57 % del total), tres actividades cerraron durante quince días (el 0,86 % del total); y se pusieron en cuarentena un total de 5 grupos de niños durante quince días.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021, pp. 170-186
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess