Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Filosofia fora de classe. Iniciatives i recursos informals per aprendre a filosofar
Autor/es Ballester Salas, Miquel Àngel
Matèries en català: Joves i filosofia ; Filosofia ; Adolescents -- Psicologia .
Matèries en castellà: Jóvenes ; Filosofia ; Adolescentes -- Psicologia.
Matèries en anglès: Youth and philosophy ; Teenagers -- Psychology ; Youth.
Resum-abstract:  [cat] En aquest article s’aborda la filosofia fora de les aules, no com una matèria acadèmica, sinó com un tipus de saber útil i pràctic, necessari per a la vida i com una activitat que ensenya a pensar i a assolir major autonomia i llibertat personal en la presa de decisions, i que proporciona una major visió i capacitat de comprensió sobre la vida i la realitat. A partir d’aquesta concepció pràctica de la filosofia, es donen a conèixer multitud d’iniciatives i activitats que apropen aquesta disciplina i els seus continguts a la joventut, d’una manera informal i alternativa. Aquest article recull un conjunt divers d’iniciatives organitzades i estructurades que contribueixen a divulgar la filosofia i a fer-la més accessible a la joventut, com: festivals de filosofia, cafès filosòfics, programes i microespais de ràdio i televisió promoguts pels mitjans de comunicació convencionals, però també per particulars. També s’inclouen altres productes de caràcter audiovisual accessibles a través d’Internet i xarxes socials, com filoreptes, sèries, pel·lícules, documentals, àudios, canals temàtics a YouTube, reproduccions en continu, etc. L’article inclou també una reflexió entorn a les noves formes de creació, d’expressió, i de consum de continguts filosòfics, així com una valoració de les connexions existents entre el món acadèmic i el món de la divulgació filosòfica. ; [spa] En este artículo se aborda la filosofía fuera de las aulas, no como una materia académica, sino como un tipo de saber útil y práctico necesario para la vida y como una actividad que enseña a pensar y a lograr mayor autonomía y libertad personal en la toma de decisiones, y que proporciona una mayor visión y capacidad de comprensión sobre la vida y la realidad. A partir de esta concepción práctica de la filosofía, se darán a conocer multitud de iniciativas y actividades que acercan esta disciplina y sus contenidos a la juventud, de una manera informal y alternativa. Este artículo recoge un conjunto diverso de iniciativas organizadas y estructuradas que contribuyen a divulgar la filosofía y a hacerla más accesible a la juventud, tales como Festivales de filosofía, cafés filosóficos, así como también programas y microespacios de radio y televisión promovidos por los medios de comunicación convencionales, pero también por particulares. También se incluyen otros productos de carácter audiovisual accesibles a través de Internet y redes sociales, como filoretos, series, películas, documentales, audios, canales temáticos en youtube, streamings, etc. El artículo incluye también una reflexión en torno a las nuevas formas de creación, expresión, y consumo de contenidos filosóficos, así como una valoración de las conexiones existentes entre el mundo académico y el mundo de la divulgación filosófica.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021, pp. 143-169
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess