Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     30 anys després, el temps no passa, o sí.
Autor/es Cortada Obrador, Pere ; Antich Bauzà, Maria
Matèries en català: Adolescents -- Illes Balears ; Adolescents -- Psicologia ; Lleure -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Adolescentes -- Psicologia ; Tiempo libre.
Matèries en anglès: Adolescent psychology ; Leisure -- Spain -- Balearic Islands ; Youth.
Resum-abstract:  [cat] La recerca pretén establir una comparativa entre els joves de l’any 1990 i els del 2021 pel que fa a l’ocupació del seu temps lliure. El punt de partida és una enquesta efectuada l’any 1990 a estudiants d’entre 11 i 14 anys del municipi de Capdepera. El qüestionari, degudament actualitzat, ha estat novament aplicat a estudiants de 2n curs d’ESO. Els resultats permeten establir semblances i diferències, i veure de quina manera ha canviat l’ús del temps lliure i d’oci en un interval temporal de 30 anys. ; [spa] La investigación pretende establecer una comparativa entre los jóvenes del año 1990 y los del 2021 en cuanto a la ocupación de su tiempo libre. El punto de partida es una encuesta efectuada en 1990 a estudiantes de entre 11 y 14 años del municipio de Capdepera. El cuestionario, debidamente actualizado, ha sido nuevamente aplicado a estudiantes de 2º curso de ESO. Los resultados permiten establecer semejanzas y diferencias, y ver de qué manera ha cambiado el uso del tiempo libre y de ocio en un intervalo temporal de 30 años
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021, pp. 123-142
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess