Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Necessitats, actituds, pràctiques i expectatives sobre relacions interpersonals i sexualitat d’adolescents i joves de Calvià, 2020
Autor/es Francés Gárate, Nati ; Sedano Colom, Sandra ; Gelabert Botella, Mònica ; Ballester Brage, Lluis
Matèries en català: Joves -- Conducta sexual ; Adolescents -- Illes Balears-- Calvià.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Conducta sexual ; Adolescentes -- Baleares (Comunidad Autónoma) .
Matèries en anglès: Youth -- Sexual behavior ; Teenagers -- Spain -- Balearic Islands--Calvià ; Sexual affective health.
Resum-abstract:  [cat] Al llarg de l’any 2020, es va fer el diagnòstic sobre les necessitats, pràctiques i expectatives d’infants, adolescents i joves del municipi de Calvià. El nivell de participació en les enquestes va ser molt elevat, aconseguint una bona representativitat de tots els col·lectius participants (alumnat, famílies, professorat, experts i expertes). Els resultats varen permetre donar resposta als objectius plantejats en l’estudi. En aquest article es presenta una selecció dels principals resultats obtinguts en l’estudi sobre adolescents i joves (12-18 anys). Com és evident, es varen diferenciar nivells d’edat, en aquest grup tan ample i amb canvis tan intensos. Els resultats es diferencien per edats. Finalment, es presenta el Programa d’Educació Afectiva i Sexual desenvolupat pel Servei d’Igualtat de l’Ajuntament de Calvià a partir del diagnòstic. ; [spa] A lo largo del año 2020, se hizo el diagnóstico sobre las necesidades, prácticas y expectativas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Calvià. El nivel de participación en las encuestas fue muy elevado, consiguiendo una buena representatividad de todos los colectivos participantes (alumnado, familias, profesorado, expertos y expertas). Los resultados permitieron dar respuesta a los objetivos planteados en el estudio. En este artículo se presenta una selección de los principales resultados obtenidos en el estudio sobre adolescentes y jóvenes (12-18 años). Como es evidente, se diferenciaron niveles de edad, a este grupo tan amplio y con cambios tan intensos. En la presentación, los resultados se diferencian por edades. Finalmente, se presenta el Programa de Educación Afectiva y Sexual desarrollado por el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Calvià a partir del diagnóstico.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021, pp 91-122
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess