Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Fòrum Menorca Illa Jove.La Menorca que volem els joves
Autor/es Coll Marquès, Marta
Matèries en català: Joves -- Associacions i clubs ; Joves -- Illes Balears -- Menorca.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Menorca ; Jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma)-- Menorca -- Situación social.
Matèries en anglès: Youth -- Societies and clubs ; Youth -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca.
Resum-abstract:  [cat] El desembre del 2020 neix a Menorca la iniciativa del Fòrum Menorca Illa Jove, un espai de joves i per a joves que pretén promoure la participació de tota la gent d’entre 16 i 30 anys de l’illa. El Departament d’Educació, Cultura, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca trobava a faltar òrgans de participació de la gent jove. Conscients que la normativa actual per constituir consells de joventut sol ser llarga i complicada, a final d’octubre del 2020 l’Administració va destinar recursos econòmics perquè un equip de coordinació treballés per incentivar els joves menorquins a participar en espais creats per a ells, per tal de poder dir-hi la seva i que la seva veu sigui escoltada per les administracions corresponents. El Fòrum es crea amb la intenció que els joves interessats es puguin trobar i interactuar en un espai on tenguin l’oportunitat de dir què volen millorar a Menorca, en els diversos àmbits que siguin del seu interès. Amb motiu de la situació sanitària marcada per la COVID-19, les primeres trobades dels joves en el Fòrum han estat en format en línia i s’han donat de manera regular cada mes aproximadament. A mesura que la situació sanitària ho ha permès, s’ha pogut realitzar de manera presencial. S’ha convertit en un espai de referència insular per construir la Menorca que volem, en què la gent jove aporta idees, peticions o reflexions i alhora és escoltada. A continuació us explicam aquesta iniciativa amb més detall. ; [spa] En diciembre del 2020 nace en Menorca la iniciativa Fòrum Menorca Illa Jove, un espacio de jóvenes y para jóvenes, que pretende promover la participación de todas las personas que tengan entre 16 y 30 años de la isla. Desde el Departamento de Educación, Cultura, Juventud y Deporte del Consell Insular de Menorca se echaba en falta organismos de participación juvenil. Conscientes de que la normativa actual para constituir consejos de juventud suele ser larga y complicada, a finales de octubre del 2020 se destinaron recursos económicos para que un equipo de coordinación trabajara para incentivar a los jóvenes menorquines a participar en espacios creados para ellos, para que puedan dar su opinión y que su voz sea escuchada por las administraciones respectivas. El Fórum se crea con la intención de que los jóvenes interesados tengan un punto de encuentro donde tengan la ocasión de decir qué quieren mejorar en Menorca, en las diversas facetas que sean de su interés. Debido a la situación sanitaria marcada por la COVID-19, los encuentros de los jóvenes en el Fòrum Menorca Illa Jove han sido en formato en línea y se han dado de manera regular cada mes aproximadamente. A medida que la situación lo ha permitido se han podido realizar presencialmente. Se han convertido en un espacio de referencia insular para construir la Menorca que queremos, donde la gente joven aporta ideas, peticiones y es escuchada al mismo tiempo. A continuación se explica esta iniciativa con más detalle.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021, pp 71-90
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess