Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Cibermentores a les aules d’ESO, molt més que seguretat a internet!
Autor/es Monzó Almirall, Ajo
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia ; Educació secundària obligatòria .
Matèries en castellà: Adolescentes ; Educación secundaria obligatoria.
Matèries en anglès: Adolescent psychology ; Education, Secondary.
Resum-abstract:  [cat] El projecte «Persones cibermentores» és un projecte d’educació i tutoria entre iguals implantat als centres d’educació secundària de les Illes Balears, liderat pel departament d’Infojove, d’IBJOVE, de la Direcció General d’Infància, Joventut i Família de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, amb la col•laboració de «Convivèxit» de la Conselleria d’Educació. L’objectiu general d’aquest projecte és conscienciar el jovent d’ESO sobre les possibles conseqüències de les seves accions a Internet, per tal de minimitzar els efectes no desitjats i millorar els efectes positius de la presència a la xarxa. El projecte també té com a finalitat crear una xarxa de joves amb coneixements sobre ciutadania digital, que puguin ser un referent dels seus companys sobre aquest tema, prevenint i detectant casos d’assetjament i assetjament cibernètic, que ofereixin una possibilitat d’acció i de participació als estudiants que conformen el servei de mediació dels centres i promoguin el servei d’aprenentatge solidari als centres educatius. Els participants són seleccionats pels centres entre alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO, tenint en compte les habilitats de lideratge i comportaments ètics, es tracta d’un treball voluntari. Les activitats principals de les persones cibermentores són: participar en un taller per aprendre i debatre sobre comportaments, civisme i etiqueta a Internet; impartir tallers formatius als joves estudiants, principalment de 1r d’ESO; durant tot el curs escolar difondre informació, consells i vídeos; organitzar activitats participatives i dinamitzadores (Dia d’Internet Segura) sobre habilitats i responsabilitats, per assolir la ciutadania digital; donar suport i mediar en els conflictes que puguin sorgir dins l’espai digital, i, finalment, també assistir a una trobada amb tots els participants. ; [spa] El proyecto «Personas cibermentoras» es un proyecto de educación y tutoría entre iguales im-plantado en los centros de educación secundaria de las Islas Baleares, liderado por el departamento de Infojove de IBJOVE de la Dirección General de Infancia, Juventud y Familia de la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes del Gobierno de las Islas Baleares con la colaboración de «Convivèxit» de la Consejería de Educación. El objetivo general de este proyecto es concienciar a los jóvenes de ESO sobre las posibles consecuencias de sus acciones en Internet con el fin de minimizar los efectos no deseados y mejorar los efectos positivos de su presencia en la red. El proyecto también tiene como fin crear una red de jóvenes con conocimientos sobre ciudadanía digital, que puedan ser un referente de sus compañeros y compañeras sobre este tema, previniendo y detectando casos de acoso y acoso cibernético, que ofrezcan una posibilidad de acción y participación en los estudiantes que conforman el servicio de mediación de los centros y promuevan el servicio de aprendizaje solidario en los centros educativos. Los participantes son seleccionados por los centros entre los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO, teniendo en cuenta sus habilidades de liderazgo y comportamientos éticos, se trata de un trabajo voluntario. Las principales actividades de las personas cibermentoras son: participar en un taller para aprender y debatir sobre comportamientos, civismo y etiqueta en Internet; impartir talleres formativos a los jóvenes estudiantes principalmente de 1º de ESO y, durante todo el curso escolar, difundir información, consejos y vídeos; organizar actividades participativas y dinamizadoras (Día de Internet Segura) sobre habilidades y responsabilidades para alcanzar la ciudadanía digital; apoyar y mediar en los conflictos que puedan surgir dentro del espacio digital, y, finalmente, también asistir a un encuentro con todos los participantes.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 383-401
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess