Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les violències masclistes en les xarxes socials. Reflexions arran de l’estudi pilot: La percepció de les violències masclistes entre l’alumnat de 14 a 18 anys a les Illes Balears de l’Institut Balear de la Dona
Autor/es Asín Ferrer, Clara
Matèries en català: Joventut ; Igualtat entre els sexes .
Matèries en castellà: Jóvenes ; Igualdad de género.
Matèries en anglès: Youth.
Resum-abstract:  [cat] La recerca La percepció de les violències masclistes entre l’alumnat de 14 a 18 anys a les Illes Balears, desenvolupada durant l’any 2018 a diferents instituts de les Illes Balears, comprèn els anys centrals de l’adolescència, en què es comencen a posar en pràctica les relacions afectives per ser un dels períodes bàsics d’enculturació i aprenentatge, influïda i condicionada per un context social determinat. Aquesta etapa està considerada una de les fases principals de construcció de la identitat d’una persona i, per tant, de la construcció de l’escala de valors que regeixen comportaments i actituds, així com de l’inici de la definició d’objectius vitals. Una etapa de crisi, definició i conflicte entre el «jo» i el món exterior, en què també es remarca, cohesiona i/o modifica la concepció del gènere, una concepció binària i estreta, producte d’aquest procés de socialització establert dins l’estructura patriarcal. ; [spa] La investigación La percepción de las violencias machistas entre el alumnado de 14 y 18 años en las Islas Baleares, desarrollada durante el año 2018 a diferentes institutos de las Islas Baleares, comprende los años centrales de la adolescencia, en que se empiezan a posar en práctica las relaciones afectivas para ser uno de los períodos básicos de endoculturación y aprendizaje, en cuanto que está influida y condicionada por un determinado contexto social. Esta etapa está considerada una de las principales fases de construcción de la identidad de una persona y, por lo tanto, de la construcción de la escala de valores que rigen comportamientos y actitudes, así como del inicio de la definición de objetivos vitales. Una etapa de crisis, definición y conflicto entre el «yo» y el mundo exterior, en que también se remarca y/o modifica la concepción del género, una concepción binaria y estrecha, producto de este proceso de socialización establecido dentro de la estructura patriarcal.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 373-381
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess