Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     «En som més»: una contranarrativa al discurs d’odi en l’adolescència
Autor/es Aguiló Bonet, Antoni
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia.
Matèries en castellà: Adolescentes -- Psicologia.
Matèries en anglès: Adolescent psychology.
Resum-abstract:  [cat] L’objectiu principal d’aquest treball és analitzar el projecte de sensibilització «En som més» de YouTube com una contranarrativa per prevenir i combatre el discurs de l’odi i l’extremisme violent entre la població adolescent (especialment en les xarxes socials, espai propici per a la propagació sistemàtica de l’odi i la intolerància). D’aquesta manera, en diàleg amb algunes de les aportacions més rellevants del pensament d’Antonio Gramsci, Michel Foucault i, en els darrers anys, de la teoria descolonial (en particular de les epistemologies del Sud, proposades pel sociòleg Boaventura de Sousa Santos), el projecte es presenta com una contranarrativa descolonial i intercultural que promou en l’àmbit educatiu el pensament crític i l’empatia, i convida la comunitat escolar en el seu conjunt a fer un aprenentatge amb el sud global en el marc d’una educació compromesa amb els drets humans i d’un horitzó descolonitzador del pensament, respectuós de la pluralitat i la diversitat humana. ; [spa] el proyecto de sensibilización ‘Somos más’ de YouTube como una contranarrativa para prevenir y combatir el discurso del odio y el extremismo violento entre la población adolescente (especialmente en las redes sociales, espacio propicio para la propagación sistemática del odio y la intolerància). De este modo, en dialogo con algunas de las aportaciones más relevantes del pensamiento de Antonio Gramsci, Michael Foucault y, en los últimos años, de la teoría descolonial (en particular de las epistemologías del Sur propuestas por el sociólogo Boaventura de Sousa Santos), el proyecto se presenta como una contranarrativa descolonial e intercultural que promueve en el ámbito educativo el pensamiento crítico y la empatía e invita a la comunidad escolar en su conjunto a realizar un aprendizaje con el Sur global en el marco de una educación comprometida con los derechos humanos y de un horizonte descolonizador del pensamiento, respetuoso de la pluralidad y la diversidad humana.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 355-372
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess