Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La transició digital de la joventut. Noves orientacions per a la intervenció educativa en joves
Autor/es Santos Andreu, Ariadna ; Figueras Maz, Mònica ; Fernández Planells, Ariadna
Matèries en català: Tecnologia i joves ; Tecnologia de la informació .
Matèries en castellà: Tecnologia y Jóvenes ; Tecnología de la información.
Matèries en anglès: Technology and youth ; Information technology.
Resum-abstract:  [cat] Les TIC segueixen plantejant un panorama en continu canvi i el jovent hi conviu i s’hi adapta de forma autònoma. En aquest capítol es reflexiona, en una primera part, sobre el paper dels educadors en una nova transició de la joventut i sobre el procés de transició digital que viu el jovent a l’espai en línia. En la segona part, a partir d’un informe propi elaborat el 2015, es revisen i s’actualitzen una sèrie de recomanacions per treballar amb joves des de l’àmbit formal i no formal. Les TIC, tenint en compte els mesos de confinament que hem patit, reforcen la seva centralitat en el jovent. Ara és el moment de tornar a reflexionar sobre la necessitat de poder aprofitar les TIC per convertir-les en eines i recursos útils en el treball amb joves. Ja no es tracta d’educar “amb” les TIC sinó d’educar “en” i “per a” les TIC. ; [spa] Las TIC siguen planteando un panorama en continuo cambio y las personas jóvenes conviven con ellas y se adaptan de forma autónoma. En este capítulo se reflexiona, en una primera parte, sobre el papel de los educadores en una nueva transición de la juventud y sobre el proceso de transición digital que viven los y las jóvenes en el espacio online. En la segunda parte, a partir de un informe propio elaborado en el 2015, se revisan y se actualizan una serie de recomendaciones para el trabajo con jóvenes desde el ámbito formal y no formal. Las TIC, teniendo en cuenta los meses de confinamiento que hemos vivido, refuerzan su centralidad en los jóvenes. Ahora es el momento de volver a reflexionar sobre la necesidad de poder aprovechar las TIC para convertirlas en herramientas y recursos útiles en el trabajo con jóvenes. Ya no se trata de educar “con” las TIC sinó de educar “en” y “para” las TIC.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 339-353
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess