Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Educació sexual per a la transformació social
Autor/es Guerrero Campoy, Isabel ; Díaz Angulo, María ; Martos Mas, Maria del Mar
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia ; Educació sexual .
Matèries en castellà: Adolescentes -- Psicologia ; Educación sexual.
Matèries en anglès: Adolescent psychology ; Sex instruction.
Resum-abstract:  [cat] L’educació sexual és clau en el desenvolupament sexual de les persones, és a dir, en la seva manera d’expressar-se, sentir-se i relacionar- se. Limitar el seu abordatge a la família −massa vegades sense recursos per a això−, als capítols del temari de Biologia centrats exclusivament en la reproducció i a xerrades puntuals sobre «higiene menstrual» o «prevenció de riscos» en el centre educatiu a les mans de professionals no qualificats en sexologia, és condemnar la població a la falta d’eines, al campi qui pugui, en una matèria que ens vertebra, ens travessa com a subjectes sexuats que som, i que influirà en la nostra manera de viure el món i de relacionar-nos-hi. Les persones amb una bona educació sexual tindran més competències per viure la seva vida de forma més satisfeta i igualitària, amb menys prejudicis i més possibilitats, i sense els límits que suposen els mandats de gènere. En altres paraules, les persones amb una educació sexual que expliqui nocions de sexuació i la intersexualitat inherent als éssers sexuats, i que els doti eines de comunicació i bon tracte, tindran més habilitats per poder-se sentir satisfetes amb si mateixes i en les seves relacions. ; [spa] La educación sexual es clave en el desarrollo sexual de las personas, es decir, en su manera de expresarse, sentirse y relacionarse. Limitar su abordaje a la familia –muchas veces sin recursos para ello-, en los capítulos del temario de Biología centrados exclusivamente en la reproducción y en charlas puntuales sobre «higiene menstrual» o «prevención de riesgos» en el centro educativo en las manos de profesionales no cualificados en sexología, es condenar la población a la falta de herramientas, el “Sálvese quien pueda”, en una materia que nos vertebra, nos atraviesa como sujetos sexuados que somos, y que influirá en nuestra manera de vivir el mundo y de relacionarnos con él. Las personas con una buena educación sexual tendrán más competencias para vivir su vida de forma más satisfactoria e igualitaria, con menos prejuicios y más posibilidades, y sin los límites que suponen los mandatos de género. En otras palabras, las personas con una educación sexual que explique nociones de sexuación y la intersexualidad inherente a los seres sexuados, y que los dote herramientas de comunicación y buen trato, tendrán más habilidades para poderse sentir satisfechas consigo mismas y en sus relaciones.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 301-316
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess