Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Proposta didàctica per al tractament d’imatges i missatges sexualitzats del reggaeton en adolescents
Autor/es Duran Mestre, Aina Maria
Matèries en català: Adolescents ; Educació sexual .
Matèries en castellà: Adolescentes ; Educación sexual.
Matèries en anglès: Teenagers ; Sex instruction.
Resum-abstract:  [cat] En els darrers anys la societat ha canviat de manera dràstica i encara ara analitzam en quina situació ens trobam. Ha canviat la manera de relacionar-se, comunicar-se... però sobretot, ha canviat la manera de ser adolescent. En aquest article es pretén fer confluir l’adolescència, com una etapa vital plena de canvis i el reggaeton com un dels gèneres musicals més consumits en aquesta etapa evolutiva. La investigació amb la qual es basa aquest article fou guardonada amb el premi d’investigació en estudis de gènere del grup 9 universitats (G-9) en la categoria de millor treball de fi de grau, i està constituïda per tres procediments: la fonamentació teòrica, per poder endinsar-nos dins les dues temàtiques anomenades, l’anàlisi de cançons i videoclips de manera qualitativa mitjançant Nvivo i una consulta a persones expertes, encaminada a dissenyar una proposta didàctica per poder parlar d’aquest tema als qui són adolescents. En aquest article, parlaré sobre la manera d’acostar-nos a les persones adolescents per poder parlar sobre el reggaeton, com un gènere polèmic i que és motiu de debat social: desigualtats? masclisme? girl power? empoderament? L’objectiu central d’aquesta proposta és cultivar l’esperit crític entre aquest col·lectiu, i crear petites iniciatives que es podrien plantejar com a components d’una educació sexual integral. La necessitat d’oferir una educació sexual és urgent, ja que avui dia moltes de les problemàtiques que es troben en relació amb el jovent resulten estar relacionades amb aquesta esfera vital (consum de pornografia, assetjament al col·lectiu LGTB...). Tot i que actualment caminam cap a millorar l’educació sexual que se’ls ofereix, encara queda molt per fer. ; [spa]En los últimos años la sociedad ha cambiado de manera drástica y a día de hoy seguimos analizando en que situación nos encontramos. Ha cambiado la manera de relacionarse, comunicarse... pero sobre todo, la forma de ser adolescente. En este artículo se hace confluir la adolescencia como una etapa vital llena de cambios y el reggaetón, como uno de los géneros musicales más consumidos en esta etapa evolutiva. La investigación en la que se basa este artículo fue galardonada con el premio de investigación en estudios de género del grupo 9 universidades (G-9) en la categoría de mejor Trabajo de fin de grado, y está constituida por tres procedimientos: La fundamentación teórica, para poder conocer los dos conceptos principales, el análisis de canciones videoclips de manera cualitativa mediante Nvivo y una consulta a expertos, con la finalidad de diseñar una propuesta didáctica para hablar de este tema con adolescentes. En este artículo, hablaré sobre de qué manera debemos acercarnos a los adolescentes para hablar sobre el reggaetón, como un género polémico y que genera debate: ¿desigualdad? ¿machismo? ¿girl power? ¿empoderamiento? El objetivo central de la propuesta es fomentar el espíritu crítico en este colectivo, y de esta manera crear pequeñas iniciativas integrantes de una educación sexual integral. La necesidad de ofrecer una educación sexual es urgente, ya que a día de hoy identificamos muchas problemáticas en relación a los adolescentes y a esta esfera vital (consumo de pornografía, acoso al colectivo LGTB...). Aunque actualmente caminamos hacia la mejora de la educación sexual para los jóvenes todavía queda mucho por hacer.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 285-300
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess