Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’educació confinada i en estat d’alarma. Impactes, aprenentatges i reptes de la pandèmia de la covid-19 en l’educació
Autor/es Ballester Salas, Miquel Àngel
Matèries en català: Ensenyament -- Innovacions ; Pandèmia de COVID-19, 2020-.
Matèries en castellà: Educación ; COVID-19.
Matèries en anglès: Educational innovations ; COVID-19 Pandemic, 2020- .
Resum-abstract:  [cat] En el present article exposaré els efectes de la crisi sanitària provocada per la malaltia covid-19, en l’àmbit de l’educació, analitzant críticament els impactes principals que ha tingut el tancament de les escoles en el jovent i la comunitat educativa, fent una incidència especial en els aprenentatges i les lliçons que deixa l’experiència de l’educació a distància, com una solució improvisada per l’Administració educativa i garantida en darrer terme pel compromís del personal docent, per donar continuïtat als estudis durant el confinament forçós de la ciutadania i la paralització econòmica del país, que ha convertit les cases en escoles i les famílies en professorat de suport. Finalment, anticiparé els diversos escenaris educatius i pedagògics de futur en relació amb els reptes i les amenaces per a la salut, el benestar i la convivència que planteja la recuperació d’una nova normalitat davant de les incerteses del nou curs 2020-2021, en el marc d’una necessària transformació social, política i econòmica, que definitivament posi la vida en el centre de l’educació. ; [spa] En el presente articulo expondré los efectos de la crisis sanitaria provocada por la enfermedad covid-19, en el ámbito de la educación, analizando críticamente los principales impactos que ha tenido el cierre de las esculas en los jóvenes y en la comunidad educativa en general, haciendo una especial incidencia en los aprendizajes y las lecciones que deja la experiència de una educación a distancia, como solución improvisada por la administración educativa y garantizada en último término por el compromiso de los docentes, para dar continuidad a los estudios durante el confinamiento forzoso de la ciutadanía y la paralización económica del país, que ha convertido los hogares en escuelas y las famílias en profesores de refuerzo. Finalmente, anticiparé los diversos escenarios educatives y pedagógicos de futuro relacionados con los retos y las amenazas para la salud, el bienestar y la convivencia de los jóvenes que plantea la recuperación de una nueva normalidad ante las incertezas del nuevo curso 2020- 2021, en el marco de una transformación social, política y económica necesaria que definitivamente sitúe la vida en el centro de la educación.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 189-212
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess