Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     35 anys del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB). Participació, democràcia i ciutadania
Autor/es Comissió Permanent del Consell de la Joventut de les Illes Balears (2020-2021)
Matèries en català: Joventut ; Associacionisme .
Matèries en castellà: Jóvenes ; Asociaciones.
Matèries en anglès: Youth ; Associations, institutions, etc.; Societies.
Resum-abstract:  [cat] Enguany cal destacar una molt bona notícia per al jovent de les Illes Balears i el seu teixit associatiu, el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) celebra els 35 anys i el CJIB ja ha deixat de ser jove des de tots els punts de vista. En el marc del nostre aniversari volíem fer un repàs històric del nostre camí i trajectòria al llarg d’aquests anys. És per això que es va començar un procés per entrevistar algunes expresidències del Consell, perquè ens acompanyin en aquest article, donant una visió de la seva etapa en l’òrgan. Al llarg d’aquest procés s’ha entrevistat: Andreu Caballero, Marta Carrió i Juan Manuel Gómez. També s’ha comptat amb gent que va formar part de la primera permanent després de la reconstitució, perquè ens en donin la visió. ; [spa] Este año hay que destacar una muy buena noticia por la juventud de las Islas Baleares y su tejido asociativo, el Consejo de la Juventud de las Islas Baleares (CJIB) celebra sus 35 años, el CJIB ya ha dejado de ser joven desde todos los puntos de vista. En el marco de nuestro cumpleaños queríamos hacer un repaso histórico de nuestro camino y nuestra trayectoria a lo largo de estos años. Es por eso que se empezó un proceso para entrevistar algunas expresidencias del Consejo, para que nos acompañen en este artículo dando una visión de su etapa en el órgano. A lo largo de este proceso se ha entrevistado: Andreu Caballero, Marta Carrió y Juan Manuel Gómez. También se ha contado con gente que formó parte de la primera permanente después de la reconstitución, para que nos den su visión.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 173-186
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess