Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Joves a peu d’obra
Autor/es Calvo, Yolanda ; Cerdeiriña, Eva Beatriz
Matèries en català: Adolescents ; Educació secundària obligatòria ; Joves -- Treball .
Matèries en castellà: Adolescentes ; Educación secundaria obligatoria ; Jóvenes -- Trabajo.
Matèries en anglès: Teenagers ; Education, Secondary ; Youth -- Employment.
Resum-abstract:  [cat] En els últims anys, la inserció laboral de la població jove s’ha convertit en un objectiu, un repte prioritari tant per a l’Administració autonòmica com per als agents socials de les Illes Balears, davant les dificultats greus que el col· lectiu presenta en aquest àmbit. L’article pretén mostrar la situació sociodemogràfica i laboral de la població jove a Balears durant l’any 2019, i obtenir, així, una primera fotografia que ens permeti observar aquells elements que en caracteritzen i defineixen la trajectòria laboral. Es recull igualment una descripció breu sobre les polítiques públiques d’inserció laboral i de foment de l’ocupació de la joventut (joves qualificats, beques, pràctiques extracurriculars). Un altre dels aspectes que comentam és la participació en el moviment sindical. La població objecte d’anàlisi és aquella compresa entre els 16 i els 29 anys resident a Balears, ja que és el rang d’edat en què les diferents fonts estadístiques disponibles situen el col·lectiu de persones joves. ; [spa] En los últimos años, la inserción laboral de la población joven se ha convertido en un objetivo, un reto prioritario tanto para la administración autonómica como para los agentes sociales de las Islas Baleares, ante las graves dificultades que el colectivo presenta en este ámbito. El artículo pretende mostrar la situación socio- demográfica y laboral de la población joven en Baleares durante el año 2019, y obtener así una primera fotografía que nos permitan observar aquellos elementos que caracterizan y definen su trayectoria laboral. Se recoge igualmente una breve descripción sobre las políticas públicas de inserción laboral y de fomento del empleo de la juventud (Jóvenes cualificados, Becas, Prácticas extracurriculares). Otro de los aspectos que comentamos es su participación en el movimiento sindical. La población objeto de análisis es aquella comprendida entre los 16 y los 29 años residente en Baleares, ya que es el rango de edad en que las diferentes fuentes estadísticas disponibles sitúan el colectivo de personas jóvenes
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 99-114
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess