Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els serveis de joventut en temps de COVID-19
Autor/es Piña Florit, Bel ; Xamena Matamalas, Joana M. ; Fraile Valdivielso, Inés ; Calzado Fernández, Carlos ; Vidal Adell, Imma ; Pavon García, Rocío ; Monzó Almirall, Ajo ; Mas Liñares, Assumpta
Matèries en català: Adolescents ; Joves -- Associacions i clubs ; Pandèmia de COVID-19, 2020-.
Matèries en castellà: Adolescentes ; Jóvenes ; Epidemias.
Matèries en anglès: Teenagers ; Youth -- Societies and clubs ; COVID-19 Pandemic, 2020- .
Resum-abstract:  [cat] Aquest article recull la vivència, l’adaptació i el treball fet per quatre serveis de joventut de les Illes Balears en temps de covid, en concret: – El Centre d’Informació Jove de Sóller – L’Àrea de Joventut municipal de l’Ajuntament de Llucmajor (formada pel Centre d’Informació Jove i pel Servei de Dinamització Jove) – El Centre d’Informació Jove de Son Servera – El Casal de Joves del Consell Insular de Formentera El confinament de la població com a mesura de contenció de la pandèmia ha incidit en la vida diària i ha afectat la prestació de serveis, en alguns casos més necessaris que mai, tot i no tenir la consideració d’activitats essencials. Entre aquests serveis es troben els que intervenen en polítiques de joventut. L’article s’ha elaborat de manera col·laborativa, amb la intenció de reconèixer i valorar la tasca feta per la gran majoria de serveis que intervenen en polítiques de joventut a les Illes Balears, i recull l’exemple de quatre d’ells en temps de pandèmia. ; [spa] el trabajo llevado a cabo por cuatro servicios de juventud de las Illes Balears en tiempos de covid, en concreto: – El Centro de Información Joven de Sóller – El Área de Juventud municipal del Ayuntamiento de Llucmajor (formada por el Centro de Información Joven y por el Servicio de Dinamización Joven) – El Centro de Información Joven de Son Servera – El Casal de Jóvenes del Consejo Insular de Formentera El confinamiento de la población cómo medida de contención de la pandemia ha incidido en la vida diaria, afectando la prestación de servicios, en algunos casos más necesarios que nunca, a pesar de no tener la consideración de actividades esenciales. Entre estos servicios se encuentran los que intervienen en políticas de juventud. El artículo se ha elaborado de manera colaborativa con la intención de reconocer y poner en valor el trabajo realizado por la gran mayoría de servicios que intervienen en políticas de juventud en las Islas Baleares, recogiendo el ejemplo de cuatro de ellos en tiempos de pandemia.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 75-98
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess