Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     «Emplea’t Jove», un programa d’intervenció sociolaboral amb joves en situació de vulnerabilitat
Autor/es Caro Lopera, Alexandra ; de la Cruz Cano, Lourdes
Matèries en català: Joves -- Treball -- Illes Balears -- Mallorca (Calvià) ; Competències professionals--Ensenyament ; Joves desfavorits .
Matèries en castellà: Jóvenes -- Trabajo -- Baleares -- Mallorca (Calviá) ; Orientación profesional.
Matèries en anglès: Youth -- Employment -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca (Calvià) ; Competency based education.
Resum-abstract:  [cat] L’existència d’una economia global, les noves formes d’organització i flexibilitat del treball, així com el context laboral particular caracteritzat per l’estacionalitat, la temporalitat i les ocupacions precàries, condicionen les oportunitats del jovent més vulnerable. Les circumstàncies socials i personals comunes en aquesta etapa de transició vital fan que, en general, presentin més dificultats i menys recursos per adaptar-se, per abordar els obstacles i, en definitiva, per emancipar-se personal i laboralment. L’IFOC, a través de la iniciativa «Emplea’t Jove», ofereix una atenció integral mitjançant l’acompanyament i la tutorització d’itineraris personalitzats. I promou activitats significatives i actuacions de formació i intermediació laboral, que faciliten el desenvolupament de competències personals i professionals, i afavoreixen la inclusió sociolaboral del jovent. L’enfocament per competències i l’acció tutorial són els recursos metodològics que permeten vehicular el procés d’identificació, experimentació i transferència de competències. Els resultats d’aquest projecte, i l’evidència científica, posen de manifest que aquest procés esdevé un mecanisme clau per millorar la ocupabilitat i l’apoderament del jovent. ; [spa] La existencia de una economía global, las nuevas formas de organización y flexibilidad del trabajo, así como el contexto laboral particular caracterizado por la estacionalidad, la temporalidad y ocupaciones precarias, condicionan las oportunidades de la juventud más vulnerable. Las circunstancias sociales y personales comunes en esta etapa de transición vital, hacen que, en general, presenten más dificultades y menos recursos para adaptarse, para abordar obstáculos y en definitiva, para emanciparse personal y laboralmente. El IFOC, a través de la iniciativa Emplea’t Jove, ofrece una atención integral mediante el acompañamiento y tutorización de itinerarios personalizados. Y promueve actividades significativas y actuaciones de formación e intermediación laboral, que facilitan el desarrollo de competencias personales y profesionales, y favorecen la inclusión sociolaboral de la juventud. El enfoque por competencias y la acción tutorial son los recursos metodológicos que permiten vehicular el proceso de identificación, experimentación y transferencia de competencias. Los resultados de este proyecto y la evidencia científica, ponen de manifiesto que este proceso es un mecanismo clave para la mejora de la empleabilidad y el apoderamiento de la juventud.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 57-74
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess