Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     25. Socioaddiccions: atenció educativa i terapèutica a joves amb ús problemàtic i abús de noves tecnologies. Estudi de factors d’èxit/fracàs del programa «Ciber»
Autor/es Mullor Román, Jesús ; Canal Montiel, Sergi
Matèries en català: Joventut ; Addictes a Internet.
Matèries en castellà: Adictos ; Internet y jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Youth ; Internet addicts.
Resum-abstract:  [cat] Els anys 80 varen significar a l’Estat espanyol el boom del consum d’heroïna, fet que va agafar les institucions públiques i entitats en diferents graus de preparació per afrontar els reptes nous que es presentaven: tractament, reinserció social, prevenció, investigació. El nou mil•lenni ens torna a sorprendre amb conductes velles amb vestits nous: les socioaddiccions (o addiccions socials): abús i mal ús de tecnologies de la informació, apostes en línia, aïllament social de jovent i persones adultes, etc. El present article contextualitza breument el fenomen de les addiccions per passar a fer un recorregut històric de les respostes que ofereix Projecte Home Balears (PHB) en relació amb la prevenció, el tractament i la reinserció social de les persones amb addicció. El disseny i la posada en marxa de Projecte Jove (PJ), ara fa 23 anys, ens centra en els programes i itineraris centrats en els més joves i els seus contexts sociofamiliars. Producte d’una avaluació metodològica interna constant i de les demandes que ens fan la societat civil i els entorns educatiu, social i sanitari, el 2017 i després de dos anys d’estudi i de dissenys, PHB posa en marxa el programa «Ciber», centrat en l’atenció al jovent amb ús problemàtic de noves tecnologies, així com a les seves famílies. L’article acaba amb un primer estudi de factors d’èxit/fracàs centrat en les persones que han finalitzat el procés reeducatiu en el programa «Ciber». ; [spa] Los años 80 significaron en España el boom del consumo de heroína, que nos sorprendió a instituciones públicas y entidades en diferentes grados de preparación para afrontar los nuevos retos que se nos presentaban: tratamiento, reinserción social, prevención, investigación. El nuevo milenio nos vuelve sorprender con viejas conductas con nuevos trajes: las socioadicciones (o adicciones sociales): abuso y mal uso de tecnologías de la información, apuestas online, aislamiento social de jóvenes y adultos, etc. El presente artículo contextualiza brevemente el fenómeno de las adiciones, dando paso al recorrido histórico de las respuestas que ofrece Proyecto Hombre Baleares (PHB) en relación a la prevención, tratamiento y reinserción social de las personas con adicción. El diseño y puesta en marcha de Projecte Jove (PJ), hace 23 años, nos centra en los programas e itinerarios centrados en los más jóvenes y sus contextos sociofamiliares. Producto de una constante evaluación metodológica interna y de las demandas que nos hacen la sociedad civil y los entornos educativo, social y sanitario, en 2017 y después de 2 años de estudio y diseños, PHB pone en marcha el programa Ciber, centrado en la atención a los jóvenes con uso problemático de nuevas tecnologías, así como a sus familias. El artículo finaliza con un primer estudio de factores de éxito / fracaso centrado en las personas que han finalizado su proceso reeducativo en el programa Ciber.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 481-498
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess