Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     24. La irrupció del jovent en els moviments feministes: de la Revolució Francesa al ciberfeminisme
Autor/es Ripoll Coll, Concha
Matèries en català: Feminisme -- Illes Balears ; Joventut -- Revistes.
Matèries en castellà: Feminismo -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Feminism -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Youth -- Periodicals.
Resum-abstract:  [cat] La joventut, especialment en les societats occidentals, es relaciona cada vegada més amb les noves tecnologies de manera freqüent; és, per tant, protagonista activa a Internet. Per als moviments feministes, les xarxes socials han transformat la manera de fer política feminista i han contribuït a convertir aquests espais virtuals en un punt en comú per a moltes dones de diferents parts del món. Tot això es produeix a través del que entenem com ciberfeminisme social, un espai on moltes dones, i sobretot dones molt joves, s’apoderen de la tecnologia per crear xarxes i accedir a la informació, i fan del món virtual un lloc de sororitat, equitat i igualtat entre gèneres. ; [spa] La juventud, especialmente en las sociedades occidentales, cada vez más, relacionadas con las nuevas tecnologías de manera frecuente, son protagonistas activos en Internet. Para los movimientos feministas las redes sociales han transformado la manera de hacer política feminista contribuyendo a que estos espacios virtuales sean un punto en común para muchas mujeres de diferentes partes del mundo. Todo esto se produce a través de lo que entendemos como ciberfeminismo social, un espacio donde muchas mujeres, y sobre todo mujeres muy jóvenes se apoderan de la tecnología para crear redes y acceder a la información, haciendo del mundo virtual un lugar de sororidad, equidad e igualdad entre géneros.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 465-479
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess