Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     23. L’ecofeminisme i el jovent, un binomi d’actualitat a la UIB
Autor/es Escribano Dengra, Ruth
Matèries en català: Ecofeminisme .
Matèries en castellà: Ecofeminismo.
Matèries en anglès: Ecofeminism.
Resum-abstract:  [cat] Encara que l’ecofeminisme és un terme concebut ara fa 45 anys, actualment i aquí podem dir que està més viu que mai i que ha arribat als nostres carrers sobretot amb les dues darreres convocatòries de vaga feminista del #8M, que a més de laboral i estudiantil, ha estat vaga de consum i de cures, aspectes centrals per als ecofeminismes. El pensament i quefer ecofeminista ha arribat a les nostres vides en un context global de crisi multidimensional per instal•lar-se i donar resposta a la crisi ecològica, socioeconòmica i de valors. Ens proposa posar en el centre la vida humana i no humana present i futura, un canvi profund en la societat, un model de convivència nou basat en la corresponsabilitat entre homes i dones, entre pobles del Nord i Sud global, que asseguri la redistribució equitativa dels recursos i del temps, l’equitat de gènere i la qualitat de vida en equilibri amb la sostenibilitat ecològica planetària. A més a més, l’ecofeminisme ha arribat també a les universitats per quedar-hi, veient el jovent mobilitzar-se tant en les crides del moviment feminista com també en les del moviment ecologista estudiantil internacional Fridays for future. I això es fa palès a la mateixa Universitat de les Illes Balears (UIB) on en aquest moment tenim diversos col•lectius incipients conformats per joves interessades per l’ecofeminisme, com a corrent on troben moltes respostes a les seves inquietuds. ; [spa] Aunque el ecofeminismo es un término concebido ahora ya hace 45 años, actualmente y aquí podemos decir que está más vivo que nunca y que ha llegado a nuestras calles sobre todo con las últimas dos convocatorias de huelga feminista del #8M que además de laboral y estudiantil, ha sido huelga de consumo y de cuidados, aspectos centrales para los ecofeminismos. El pensamiento y quehacer ecofeminista ha llegado a nuestras vidas en un contexto global de crisis multidimensional para instalarse y dar respuesta a la crisis ecológica, socioeconómica y de valores. Nos propone poner en el centro la vida humana y no humana presente y futura, un cambio profundo en la sociedad, un nuevo modelo de convivencia basado en la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, entre pueblos del Norte y Sur global, que asegure la redistribución equitativa de recursos y del tiempo, la equidad de género y la calidad de vida en equilibrio con la sostenibilidad ecológica planetaria, Además, el ecofeminismo ha llegado también a las universidades para quedarse, viendo a la juventud movilizarse tanto a las llamadas del movimiento feminista como también a las del movimiento ecologista estudiantil internacional Fridays for future. Y así se puede evidenciar cuando en la propia Universidad de las Illes Balears (UIB) tenemos ahora mismo incipientes y diversos colectivos conformados por jóvenes interesadas por el ecofeminismo, como corriente donde encuentran muchas respuestas a sus inquietudes.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 449-463
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess