Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     22. Joventut pel clima: el darrer crit en el desert o la llavor d’una nova esperança?
Autor/es Ballester Salas, Miquel Àngel
Matèries en català: Canvis climàtics ; Climatologia ; Joves.
Matèries en castellà: Cambio climático ; Jóvenes .
Matèries en anglès: Climatic changes ; Climatology ; Youth.
Resum-abstract:  [cat] A l’article analitzaré el fenomen del moviment global d’estudiants contra el canvi climàtic, especialment els seus orígens i evolució, el seu caràcter innovador relacionat amb la dimensió global i els lideratges femenins de les impulsores, així com també les accions que promou, les aliances que ha establert i el seu impacte global. Exposaré també el seu programa reivindicatiu a través de textos i discursos públics. Finalment, faré una valoració crítica del moviment a partir d’alguns interrogants i sospites que genera la bona acollida que ha tingut en cercles polítics conservadors i el consens mediàtic favorable a aquest moviment juvenil, i també les acusacions d’oportunisme i populisme llançades contra algunes de les seves líders més conegudes com Greta Thunberg. ; [spa] En el presente articulo analizaré el fenómeno del movimiento global de estudiantes contra el cambio climático, especialmente sus orígenes y evolución, su carácter innovador relacionado con la dimensión global y los liderazgos femeninos de sus impulsoras, así como también las acciones que promueve, las alianzas que ha sido capaz de establecer y su impacto global. Expondré también su programa reivindicativo a través de textos y discursos públicos. Finalmente, valoraré críticamente el movimiento a partir de algunos interrogantes y de las sospechas que genera la buena acogida que ha tenido en los círculos políticos más conservadores y el consenso mediático favorable a este movimiento juvenil, así como las acusaciones de oportunismo y populismo lanzadas contra algunas de sus líderes más conocidas como Greta Thunberg.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 427-448
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess