Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     21. Dos programes de mobilitat internacional d’impacte per al jovent universitari
Autor/es Gayà Coll, Aina
Matèries en català: Cooperació internacional -- Illes Balears ; Estudiants--Mobilitat -- Illes Balears ; Solidaritat -- Illes Balears ; Joves .
Matèries en castellà: Jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Cooperación internacional.
Matèries en anglès: International cooperation -- Spain -- Balearic Islands ; Student mobility -- Spain -- Balearic Islands ; Solidarity -- Spain -- Balearic Islands ; Youth.
Resum-abstract:  [cat] S’ha demostrat que els aprenentatges no teòrics, en contextos fora de l’aula, aporten un potencial i un grau elevat d’implicació a través d’aprenentatges vivencials. Per això, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb el suport del Govern de les Illes Balears, impulsa dos programes de mobilitat internacional propis en el marc de la cooperació universitària al desenvolupament (CUD): «Beques de pràctiques per als estudis oficials de grau o màster» i «Estades solidàries » que permeten obtenir un reconeixement acadèmic. Amb el convenciment que és possible educar en valors des de les universitats i contribuir a la formació integral del jovent, mitjançant aquest article aproparem els programes així com algunes de les aportacions que aquestes vivències generen en el marc de l’educació per al desenvolupament (EpD) per a una ciutadania global a partir d’alguns dels testimonis de l’alumnat participant. ; [spa] Se ha demostrado que los aprendizajes no teóricos, en contextos fuera del aula, aportan un potencial y un elevado grado de implicación a través de aprendizajes vivenciales. Por ello, la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) de la Universidad de las Illes Balears (UIB) con el apoyo del Govern de las Illes Balears impulsa dos programas de movilidad internacional propios en el marco de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD): «Becas de prácticas para los estudios oficiales de grado o máster» y «Estancias solidarias», ambos permiten obtener un reconocimiento académico. Con la convicción, de que es posible educar en valores desde las universidades y contribuir a la formación integral de la juventud, mediante este artículo acercaremos los programas así como algunas de las aportaciones que estas vivencias generan en el marco de la Educación para el Desarrollo (EpD) para una ciudadanía global a partir de algunos de los testimonios del alumnado participante.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 409-425
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess