Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     19. El lloc dels nostres joves dins un món global
Autor/es Ramis Laloux, Antoni ; Soler Crespí, Aina ; Joves Arquitectes de Mallorca (JAM)
Matèries en català: Joves -- Treball -- Illes Balears ; Joves -- Emancipació -- Illes Balears ; Joves -- Habitatge -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Vivienda -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Jóvenes -- Trabajo -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Youth -- Employment -- Spain -- Balearic Islands ; Youth -- Émancipation -- Spain -- Balearic Islands ; Youth -- Housing -- Spain -- Baleaic Islands.
Resum-abstract:  [cat] L’article que es presenta a continuació pretén mostrar quin és el lloc del jovent de les Illes Balears dins el món global que ha esdevingut el nostre planeta aquest començament del segle XXI. L’accés a l’habitatge és un dels problemes principals que ha d’afrontar la joventut avui dia. L’alta precarietat del mercat laboral, fruit de la darrera crisi econòmica, juntament amb una forta pressió immobiliària a la qual es troba sotmès el nostre territori no fan més que agreujar aquesta dificultat d’accés a una necessitat bàsica com és la llar. Pel que fa al territori on viu el nostre jovent, aquest es troba, des de fa anys, sota la càrrega extraordinària que suposa el turisme. Quines són les actuacions a dur a terme en matèria de sostenibilitat i d’autosuficiència a les nostres Illes és essencial per preservar la nostra terra. Quins són els nostres recursos energètics, d’on provenen i a què en destinam el consum o com som capaços de reduir- lo són temes vitals a tenir molt presents en els pròxims anys. ; [spa] El artículo que se presenta a continuación pretende mostrar cuál es el lugar de la juventud de Illes Balears dentro del mundo global en el que se ha convertido nuestro planeta en este principio del siglo XXI. El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que ha de afrontar la juventud a día de hoy. La alta precariedad del mercado laboral, fruto de la última crisis económica, junto con la fuerte presión inmobiliaria a la que se encuentra sometido nuestro territorio no hacen más que agravar esta dificultad de acceso a una necesidad básica como es el hogar. Por lo que respecta al territorio donde viven nuestras y nuestros jóvenes, este se encuentra, desde hace años, bajo la carga extraordinaria que supone el turismo. Cuáles son las actuaciones a llevar a cabo en materia de sostenibilidad y autosuficiencia en nuestras islas se aventuran esenciales para la preservación de nuestra tierra. Cuáles son nuestros recursos energéticos, de dónde provienen y a qué destinamos su consumo o cómo somos capaces de reducirlo son temas vitales a tener muy presentes en los próximos años.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 371-394
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess