Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     16. Protocols de prevenció i d’atenció al suïcidi en infants i joves. Una revisió
Autor/es Orte Socias, Carmen ; Valero de Vicente, María ; Vives Barceló, Marga ; Nevot Caldentey, Lluc ; Sánchez Prieto, Lydia
Matèries en català: Adolescents -- Conducta suïcida -- Illes Balears ; Adolescents -- Psicologia ; Suïcidi -- Prevenció.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Salud mental ; Adolescentes -- Conducta suicida.
Matèries en anglès: Teenagers--Suicidal behavior -- Spain -- Balearic Islands ; Teenagers -- Psychology ; Suicide--Prevention.
Resum-abstract:  [cat] Aquest capítol pretén continuar la línia de treball iniciada en l’Anuari de la joventut 2018 sobre el suïcidi en infants i joves. Conscients de la importància d’aquesta realitat, sovint silenciada, es fa una anàlisi de les línies principals d’actuació i d’orientacions a nivell internacional, a través de l’Organització Mundial de la Salut i a nivell eur opeu. Aquestes línies generals ens ajudaran a disposar de criteris per poder analitzar els protocols de prevenció i d’intervenció en suïcidi i en ideació o planificació suïcida en infants i joves de les diferents comunitats autònomes, amb atenció especial a si es disposa o no d’una atenció específica envers els infants i joves. Com s’ha pogut comprovar, a totes les comunitats no hi ha els plans o protocols esmentats per a població infantil i juvenil, però sí hem pogut constatar que la majoria provenen de l’àmbit sanitari, si bé en alguns territoris ja disposen, com a element basat en l’evidència, de protocols interdisciplinaris, bàsicament relacionats amb l’àmbit educatiu. Cal, doncs, seguir avançant, ampliant l’àmbit de prevenció i d’intervenció a tota la comunitat, especialment a familiars i, sobretot, als iguals, pilars bàsics a l’adolescència, sense deixar de banda tots els àmbits on un infant o jove pot manifestar conductes o ideari suïcida: espais d’oci, esportius, comunitaris, etc. ; [spa] El presente capítulo pretende continuar la línea de trabajo iniciada en el Anuari de la Joventut 2018 sobre el suicidio en niños y jóvenes. Conscientes de la importancia de esta realidad, a menudo silenciada, se realiza un análisis de las principales líneas de actuación y orientaciones a nivel internacional, a través de la Organización Mundial de la Salud, y a nivel europeo. Estas líneas generales, nos ayudarán a disponer de criterios para analizar los protocolos de prevención e intervención en suicidio y en ideación o planificación suicida en niños y jóvenes de las diferentes comunidades autónomas, con especial atención a si se dispone o no, de una mención específica sobre este colectivo. Como se ha podido comprobar, no todas las comunidades disponen de dichos planes o protocolos para la población infantil y juvenil, pero sí hemos podido constatar como la mayoría provienen del ámbito sanitario, si bien en algunos territorios ya disponen, como elemento basado en la evidencia, de protocolos interdisciplinares, básicamente relacionados con el ámbito educativo. Debemos pues, seguir avanzando, ampliando el ámbito de prevención e intervención a toda la comunidad, especialmente a familiares y, sobre todo, a los iguales, pilares básicos en la adolescencia, sin dejar de lado a todos los ámbitos donde un niño o joven puede manifestar conductas o ideario suicida: espacios de ocio, deportivos, comunitarios, etc.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 317-333
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess