Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     15. Formació en temps lliure: una breu anàlisi de la realitat de les escoles d’educació en el temps lliure a les Illes Balears
Autor/es Moner Ensenyat, Carme ; Perelló Contestí, Marina ; Riera Moll, Josep Lluis
Matèries en català: Centres d'esbarjo -- Illes Balears ; Lleure -- Illes Balears ; Joves.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Ocio.
Matèries en anglès: Recreation centers -- Spain -- Balearic Islands ; Leisure -- Spain -- Balearic Islands ; Youth.
Resum-abstract:  [cat] A partir de les competències transferides a la nostra comunitat autònoma, des de fa ja 36 anys, s’han format milers de professionals del lleure a les prop de seixanta escoles de formació de temps lliure de les Illes Balears. Aquestes han oferit, bàsicament, cursos de monitor/a i direcció d’activitats de temps lliure infantil i juvenil, així com altres d’específiques de l’àmbit del lleure, com podria ser l’animació sociocultural (aquesta darrera només al principi, prèviament a regular-se com a formació professional). Amb aquest article volem analitzar, de manera general, aspectes relacionats amb la normativa reguladora de les escoles educatives de temps lliure infantil i juvenil. A més, també facilitam informació sobre els diferents programes impartits i regulats pels decrets (als quals ens referirem al llarg d’aquest article) i de les aportacions fetes per la UIB, que si bé no estan incloses dins cap decret, es varen incorporar o utilitzar com a models a moltes escoles de formació. Fins ara, no hem disposat de dades fiables i contrastades sobre la quantitat de persones formades a cada escola. Us presentam, així mateix, una breu anàlisi inicial on hem pogut registrar xifres de més de catorze mil persones que tenen el diploma de monitor/a i de director/ a d’activitats de temps lliure infantil i juvenil. Això ens dona una idea de la importància del lleure a les nostres Illes i de la formació en aquest àmbit. Una prova d’aquest dinamisme també varen ser els tres congressos fets per les primeres escoles reconegudes (Escola de l’Esplai, Centre d’Estudis i Escola de Formació del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca) igual que diferents jornades o articles publicats sobre aquest tema. ; [spa] A partir de les competencias transferidas a nuestra comunidad autónoma, desde hace ya 36 años, se han formado miles de profesionales del tiempo libre en las cerca de 60 escuelas de formación de tiempo libre de las Islas Baleares. Estas, han ofrecido, básicamente, cursos de monitor/a y dirección de actividades de tiempo libre infantil y juvenil, así como otras específicas del ámbito del tiempo libre, como podría ser la Animación Sociocultural (esta última sola al principio, previa su regulación como formación profesional). Con este artículo queremos analizar, de manera general, aspectos relacionados con la normativa reguladora de las escuelas educativas de tiempo libre infantil y juvenil. Además, también facilitamos información sobre los diferentes programas impartidos y regulados por los decretos (a los que nos referimos en este artículo) y de las aportaciones hechas por la UIB, que a pesar de no estar incluidas en ningún decreto, fueron incorporadas o utilizadas como modelos en muchas escuelas de formación. Hasta el momento, no hemos tenido a disposición datos fiables y contrastados sobre la cantidad de personas formadas en cada escuela. Os presentamos, a pesar de ello, un breve análisis inicial donde hemos registrado cifras de más de catorce mil personas que tienen el diploma de monitor/a y de director/a de actividades de tiempo libre infantil y juvenil. Esto nos da una idea de la importancia del tiempo libre en nuestras Islas y de la formación en este ámbito. Prueba de este dinamismo también fueron los tres Congresos realizados por las primeras escuelas reconocidas (Escola de l’Esplai, Centre d’Estudis y Escola de Formació del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca) al igual que diferentes jornadas o artículos publicados sobre este tema.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 297-316
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess