Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     14. Estudi sobre estratègies de promoció de l’ús social de la llengua catalana entre la població jove en àmbits no formals, amb especial atenció a les xarxes socials
Autor/es Consell Social de la Llengua Catalana
Matèries en català: Català en l'ensenyament -- Illes Balears ; Llengua i ensenyament -- Illes balears ; Joves.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Lenguas -- Estudio y enseñanza.
Matèries en anglès: Language and education -- Spain -- Balearic Islands ; Youth ; Education--Study and teaching.
Resum-abstract:  [cat] Aquest article recull íntegrament el document Estudi sobre estratègies de promoció de l’ús social de la llengua catalana entre la població jove en àmbits no formals, amb especial atenció a les xarxes socials, aprovat pel Ple del Consell Social de la Llengua Catalana en la sessió del dia 5 de novembre de 2018. L’estudi és el resultat dels treballs de la Ponència Sectorial de Joventut a partir de l’encàrrec que li va fer el Ple del Consell Social en la sessió celebrada el 5 d’octubre de 2017. El document es divideix en set parts principals. La primera correspon a l’anàlisi de la situació sociolingüística dels joves a les Illes Balears a partir del document Usos lingüístics i consum cultural en català dels joves de les Illes Balears elaborat pel Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) de la Universitat de les Illes Balears. La segona part fa referència als factors que s’han de tenir en compte en el moment de dissenyar accions per fomentar l’ús del català entre els joves. Les parts següents plantegen propostes en diversos àmbits: formació i promoció, lleure i oferta cultural, xarxes socials i esports. En total, s’hi recullen trenta propostes concretes per promocionar l’ús del català entre la població jove de les Illes Balears, les quals es relacionen a l’acabament de cada apartat en què s’ha dividit el document. Finalment, es fa un resum de les conclusions. El document està publicat en la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears (http://dgpoling.caib.cat) ; [spa] Este artículo recoge íntegramente el documento Estudio sobre estrategias de promoción del uso social de la lengua catalana entre la población joven en ámbitos no formales, con especial atención a las redes sociales, aprobado por el Pleno del Consejo Social de la Lengua Catalana en la sesión del día 5 de noviembre de 2018. El estudio es el resultado de los trabajos de la Ponencia Sectorial de Juventud a partir del encargo que le hizo el Pleno del Consejo Social en la sesión celebrada el 5 de octubre de 2017. El documento se divide en siete partes principales. La primera corresponde al análisis de la situación sociolingüística de los jóvenes en las Islas Baleares a partir del documento Usos lingüístics i consum cultural en català dels joves de les Illes Balears elaborado por el Grupo de Investigación Sociolingüística de las Islas Baleares (GRESIB) de la Universidad de las Islas Baleares. La segunda parte se refiere a los factores que se deben tener en cuenta en el momento de diseñar acciones para fomentar el uso del catalán entre los jóvenes. Las partes siguientes plantean propuestas en diversos ámbitos: formación y promoción, ocio y oferta cultural, redes sociales y deportes. En total, se recogen treinta propuestas concretas para promocionar el uso del catalán entre la población joven de las Islas Baleares, las cuales se relacionan a la finalización de cada apartado en que se ha dividido el documento. Finalmente, se hace un resumen de las conclusiones. El documento está publicado en la página de la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de las Islas Baleares (http://dgpoling.caib.cat)
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 259-295
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess