Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     13. Diferències de gènere en el consum d’alcohol i altres drogues, i conductes addictives entre els 12 i 18 anys a Menorca. Evolució 1996-2001-2006-2018
Autor/es Fernández Coll, Maria Cristina ; Marquet Josa, Nuria ; Haro Cortes, Maria ; Barrassa Marquet, Aina
Matèries en català: Drogues i joventut -- Illes Balears -- Revistes ; Joves -- Consum d'alcohol -- Illes Balears ; Internet i joves -- Illes Balears .
Matèries en castellà: Jóvenes -- Consumo de drogas -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Internet y jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Narcotics and youth -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Internet and youth -- Spain --Balearic Islands ; Youth--Alcohol use -- Spain -- Balearic Islands.
Resum-abstract:  [cat Aquest estudi realitzat l’any 2018 a Menorca sobre diferències de gènere en el consum d’alcohol, altres drogues i conductes addictives en el jovent d’entre 12 i 18 anys, estableix també l’evolució de variables ja estudiades i publicades des del 1996. Els resultats ens mostren que les substàncies més consumides són les més accessibles: l’alcohol i el tabac, i el consum d’ambdues està més estès entre les al·lotes que entre els al·lots. En tercer lloc, la droga més consumida són els porros de cànnabis o marihuana. Es destaca la influència en el consum del jovent, la percepció que tenen de la permissivitat de pares i mares respecte al consum, i el coneixement dels hàbits de consum. Respecte a la percepció de perillositat, l’alumnat jove percep l’alcohol com menys perillós que el tabac i el tabac menys perillós que els porros. Els al·lots atribueixen menys perillositat al consum d’alcohol i de porros que les al·lotes. L’estudi també recull la freqüència d’ús de les tecnologies entre el jovent. Les conclusions fan palesa la necessitat de generar estudis específics sobre aquest fenomen que ocupa gran part del temps entre les persones joves. Igualment, es posa en evidència aquesta necessitat si atenem els resultats obtinguts en relació amb les apostes de diners, ja que el 9 % d’homes joves manifesta haver jugat a màquines escurabutxaques i el 12 % afirma haver- ho fet a bingos, casinos, etc. L’estudi reflecteix diferències de gènere en els usos d’Internet i les apostes. ; [spa] Este estudio realizado durante el año 2018 en Menorca sobre diferencias de género en el consumo de alcohol, otras drogas y conductas adictivas en jóvenes de entre 12 a 18 años, establece también la evolución de variable ya estudiadas y publicadas desde el 1996. Los resultados muestran que las sustancia con mayor consumo son las sustancias son más accesibles, como en el caso del consumo de alcohol y tabaco, y que el consumo de ambas está más extendido entre las chicas. La droga ilegal más consumida, y que ocupa el tercer lugar de consumo, es el cánnabis o marihuana. Se destaca la influencia en el consumo de las personas jóvenes, la percepción que tienen de la permisividad de sus padres y madres sobre el consumo y el conocimiento de los hábitos de consumo. Respecto a la percepción de peligrosidad, el alumnado joven percibe el alcohol como menos peligroso que el tabaco y el tabaco como menos peligroso que los porros. Los chicos atribuyen al consumo de alcohol y de porros menos peligrosidad que las chicas. El estudio recoge también la frecuencia de uso de las tecnologías entre la juventud. Las conclusiones ponen de manifiesto la necesidad de generar estudios específicos sobre este fenómeno que ocupa gran parte del tiempo entre las personas jóvenes. También se evidencia esta necesidad si tenemos en cuenta los resultados obtenidos en relación a las apuestas de dinero, ya que el 9 % de chicos manifiesta haber jugado a máquinas tragaperras y el 12 % afirma haberlo hecho en bingos y casinos. El estudio refleja diferencias de género en los usos de Internet y las apuestas.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 239-257
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess