Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     12. Polítiques de joventut, fast leisure, i perspectiva juvenil: Una proposta de debat
Autor/es Segura Castelltort, Alejandro
Matèries en català: Política pública -- Illes Balears ; Lleure -- Illes Balears ; Joves .
Matèries en castellà: Políticas públicas -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Ocio.
Matèries en anglès: Political planning -- Spain -- Balearic Islands ; Youth ; Leisure -- Spain -- Balearic Islands (Ibiza).
Resum-abstract:  [cat] Les polítiques afirmatives de joventut es troben en un moment d’entredit, a causa de la manca de capacitat d’influència sobre les trajectòries vitals de la majoria del jovent. A partir d’aquesta premissa es fa una anàlisi de l’evolució de les polítiques de joventut a les Illes Balears, així com de les visions i representacions socials principals que actualment es poden identificar del jovent. Aquesta anàlisi, a més, cerca apropar la proposta de caràcter teòric del doble enfocament que, tot i ser present en espais europeus i estatals, ha passat desapercebuda a les Illes Balears. ; [spa] Las políticas afirmativas de juventud se encuentran en entredicho, debido a la falta de capacidad de influencia sobre las trayectorias vitales de la mayoría de la juventud. A partir de esta premisa se hace un análisis de la evolución de las políticas de juventud en las Islas Baleares, así como de las visiones y representaciones sociales principales que actualmente se pueden identificar de la juventud. Este análisis, además, busca acercar la propuesta de carácter teórico del doble enfoque que, a pesar de estar presente en espacios europeos y estatales, ha pasado desapercibida en las Islas Baleares.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 223-237
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess