Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     11. «Dóna-li sa Volta», un projecte de formació i ocupació per millorar l’accés al mercat laboral de joves amb estudis incomplets
Autor/es Berlanas Rosselló, Adela ; López Bezunartea, Jordi
Matèries en català: Abandó dels estudis -- Illes Balears ; Joves -- Illes Balears -- Revistes ; Joves--Treball -- Illes Balears ; Planificació social -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Empleo -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Abandono de los estudios -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: High school dropouts -- Spain -- Balearic Islands ; Youth -- Employment -- Spain -- Balearic Islands ; Social plannig -- Spain -- Balearic Islands ; Youth.
Resum-abstract:  [cat] L’accés a la formació dual mitjançant contractes de formació i aprenentatge pot contribuir a la transició del jovent des del sistema educatiu al mercat laboral, especialment en casos de manca de qualificació a causa de l’abandonament prematur d’estudis. El programa SOIB Jove Formació i Ocupació ofereix la possibilitat de millorar la seva formació i qualificació professional a través de contractes de formació i aprenentatge. En aquest marc, Fundació Deixalles desenvolupa el projecte «Dóna-li sa volta», que combina formació en la família professional de comerç i màrqueting i treball efectiu com a auxiliar de comerç, a fi de treballar les seves competències tècniques i professionals. Al llarg de les dues edicions del projecte, 24 joves han dedicat durant un any un 30 % de la seva jornada laboral a formació en els certificats de professionalitat d’activitats auxiliars de comerç i d’activitats auxiliars de magatzem, i en competència matemàtica, i un 70 % a treball efectiu remunerat a les instal•lacions de la Fundació Deixalles a través de la preparació i comercialització d’objectes recuperats, contribuint així a una obra d’interès general de reutilització de residus i materials. Els resultats del projecte posen de manifest que joves sense estudis primaris finalitzats ni experiència laboral poden millorar les seves aptituds i competències professionals, i per tant les seves possibilitats d’accés al mercat laboral, a través de la seva participació en programes mixtos que combinin formació i treball. ; [spa] El acceso a la formación dual mediante contratos de formación y aprendizaje puede contribuir a la transición de la juventud desde el sistema educativo al mercado laboral, especialmente en casos de falta de cualificación a causa del abandono prematuro de estudios. El programa SOIB Jove Formación y Ocupación ofrece la posibilidad de mejorar su formación y cualificación profesional a través de contratos de formación y aprendizaje. En este marco, Fundación Deixalles desarrolla el proyecto «Dóna-li sa volta», que combina formación en la familia profesional de comercio y marketing y trabajo efectivo como auxiliar de comercio, a fin de trabajar sus competencias técnicas y profesionales. A lo largo de las dos ediciones del proyecto, 24 jóvenes han dedicado durante un año un 30 % de su jornada laboral a formación en los certificados de profesionalidad de actividades auxiliares de comercio y de actividades auxiliares de almacén, y en competencia matemática, y un 70 % a trabajo efectivo remunerado en las instalaciones de la Fundación Deixalles a través de la preparación y comercialización de objetos recuperados, contribuyendo así a una obra de interés general de reutilización de residuos y materiales. Los resultados del proyecto ponen de manifiesto que jóvenes sin estudios primarios finalizados ni experiencia laboral pueden mejorar sus aptitudes y competencias profesionales, y por tanto sus posibilidades de acceso al mercado laboral, a través de su participación en programas mixtos de combinen formación y trabajo.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 203-219
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess