Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     7. Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB): estat actual
Autor/es Comissió Permanent (2017-2019)
Matèries en català: Joves -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma) .
Matèries en anglès: Youth -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Resum-abstract:  [cat] En aquest article s’explica quin és l’estat actual del Consell de la Joventut de les Illes Balears i quines activitats fa, què és la Trobada d’Entitats de Primavera i els objectius com a CJIB. Alguns dels objectius són: constituir els consells de la joventut insulars, incrementar la participació del jovent i aconseguir la forma jurídica pròpia. ; [spa] En el presente artículo se explica cuál es el estado actual del Consejo de la Juventud de las Islas Baleares y qué actividades realiza. Se explica qué es “la trobada d’Entitats de Primavera”, cuáles son nuestros objetivos como CJIB. Que son: llegar a la constitución de los Consejos de la juventud insulares, incrementar la participación de los jóvenes y conseguir la forma jurídica propia como ejemplo de algunos de ellos.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 139-144
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess