Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     6. «noSaltres» Un projecte de creació col·lectiva entre joves i grans, inspirat en històries i experiències de la ciutat antiga de Palma
Autor/es Pascual Molinas, Irene
Matèries en català: Art ; Joventut ; Performance (Art) -- Illes Balears (Palma).
Matèries en castellà: Adolescentes -- Baleares (Comunidad Autónoma) .
Matèries en anglès: Art ; Youth ; Performance art -- Spain -- Balearic Islands (Palma).
Resum-abstract:  [cat] Un projecte col·laboratiu entre un grup de joves d’institut i un grup de veïnats del barri (persones adultes), que escorcolla i qüestiona la ciutat antiga de Palma. Basant-nos en la performance com a llenguatge transdisciplinari (veu, cos, instal·lació, audiovisuals…), utilitzam el format recurrent de la visita guiada com a vertebrador d’aquestes trobades, cosa que permet combinar experiències sensorials amb idees, fantasies, memòries i l’espai concret del barri. El projecte es va desenvolupar a l’espai públic (incloent biblioteca, parcs, places, centres socials…), on es varen crear petites performance site-specific i va comptar una presentació final al Teatre Principal l’1 de juny del 2019. El projecte forma part del programa educatiu «Crea Principal» del Teatre Principal. ; [spa] Un proyecto colaborativo entre un grupo de jóvenes de instituto y un grupo de vecinos (adultos), que explora y cuestiona la Ciudad Antigua de Palma. Basándonos en la performance como lenguaje transdisciplinar (voz, cuerpo, instalación, audiovisuales…), utilizamos el recurrente formado de la “visita guiada” como vertebrador de estos encuentros, permitiendo combinar experiencias sensoriales con ideas, fantasías, memorias y el espacio concreto del barrio. El proyecto se desarrolló en el espacio público (incluyendo biblioteca, parques, plazas, centros sociales…) donde se crearon pequeñas performances site-specific y contamos con una presentación final en el teatro principal, el día 1 de junio del 2019. El proyecto forma parte del programa educativo «Crea Principal» del Teatro Principal.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 121-136
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess