Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     5. Programa de pedagogia intensivaGenerant nous espais de relació i convivència
Autor/es Díez Casasnovas, Maria del Mar ; Vargas Rodríguez, María Gloria
Matèries en català: Pedagogia -- Illes Balears (Menorca) ; Joves ; Adolescents -- Illes Balears (Menorca).
Matèries en castellà: Adolescentes -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Pedagogía -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Education--Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands (Minorca) ; Youth ; Teenagers -- Spain -- Balearic Islands (Minorca).
Resum-abstract:  [cat] La pedagogia intensiva viscuda com a generadora d’experiències que possibilitin i propiciï espais que generin una mirada nova. Aquesta és la clau en la qual es basa aquest programa adreçat a joves entre 13 i 18 anys, que es troben en situació de dificultat sociofamiliar o de desenvolupament personal, i que per algun motiu estan vinculats amb els Serveis Socials Comunitaris Bàsics (SSCB), l’Equip Municipal d’Intervenció Familiar (EMIF), l’Atenció Primària, els Programes d’Escolarització Compartida o altres. Aquest programa es du a terme a Menorca des de l’any 2009 i hi participen ajuntaments de l’illa i també altres entitats relacionades amb la joventut. Quan treballem amb una part del jovent que acumulen vivències que impliquen dificultats, proporcionar històries alternatives d’èxit ofereix la possibilitat de reinventar-se i contar-ho d’una manera diferent, donant peu a la possibilitat de relacionar-se des d’un altre angle que els proporcioni una mirada diferent. És a dir, oferir altres espais capaços de generar històries alternatives que donin lloc a una narrativa nova sobre ells mateixos. Aquesta oferta s’emmarca en l’espai natural que ofereix Menorca, com a escenari de normalització i de pertinença, fomentant l’oci alternatiu i el treball en equip, amb l’acompanyament de l’educador o educadora social que aposten per la tutoria de referència capaços de motivar valors de resiliència i fer sentir als grup amb el que treballen «persones estimables » (J. Barudy). ; [spa] La pedagogia intensiva vivida como generadora de experiencias que posibiliten y propicien espacios que generen una nueva mirada. Esta es la clave en la que se basa este programa dirigido a jóvenes entre 13 y 18 años, que se encuentran en situación de dificultad sociofamiliar o de desarrollo personal, y que por algún motivo están vinculados con los Servicios Sociales Comunitarios Básicos (SSCB), Equipo de intervención familiar (EMIF), Atención Primaria, Programas de Escolarización Compartida u otros. Este programa se lleva a cabo en Menorca desde el año 2009 y en él participan los diferentes ayuntamientos de la isla, así como otras entidades relacionadas con la juventud. Cuando trabajamos con una parte de los y las jóvenes que acumulan vivencias que implican dificultad, proporcionar historias alternativas de éxito ofrece la posibilidad de reinventarse y contarse de una manera diferente, dando pie a la posibilidad de relacionarse desde otro ángulo que les proporcione una mirada diferente. Es decir, ofrecer nuevos espacios capaces de generar historias alternativas que den lugar a una nueva narrativa sobre ellos mismos. Enmarcado en el espacio natural que ofrece la isla de Menorca, como escenario de normalización y de pertenencia, fomentando el ocio alternativo y el trabajo en equipo, con el acompañamiento del educador o educadora social que apuestan por la tutoría de referencia capaces de motivar valores de resiliencia y hacer al grupo con el que trabajan «personas queribles» (J. Barudy).
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 107-120
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess