Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     4. La formació dual en el sistema de formació professional per a l’ocupació de les Illes Balears
Autor/es Caparrós Alcaraz, Francisco ; Pou Garcias, Llorenç ; Vila Gómez, Juan Francisco
Matèries en català: Joventut ; Joves--Treball -- Illes Balears ; Política pública -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Políticas públicas -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma) .
Matèries en anglès: Youth ; Youth--Employment -- Spain -- Balearic Islands ; Political planning -- Spain -- Balearic Islands .
Resum-abstract:  [cat] A fi d’impulsar l’ocupació entre el jovent i donar resposta a les necessitats de les empreses de trobar personal adequat en els seus requeriments productius, la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, per mitjà de Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), impulsa la Formació Professional Dual que permet a les persones participants aprendre una ocupació a través d’un contracte laboral per a la formació i l’aprenentatge, on es combinen classes teòriques en un centre de formació acreditat i classes pràctiques i feina en una empresa. L’article explica la formació dual basada en certificats de professionalitat a les Illes Balears; característiques distintives, nombre de participants i grau d’inserció laboral, alhora que posa en valor la rellevància de polítiques actives d’ocupació on es combinen components de qualificació i treball de qualitat. ; [spa] A fin de impulsar el empleo entre las personas jóvenes y por otro lado dar respuesta a las necesidades de las empresas de encontrar personas en función de sus requerimientos productivos, la Consejería de Modelo económico, Turismo y Trabajo mediante Servicio de ocupación de las Islas Baleares (SOIB) impulsa la formación Profesional Dual que permite en los participantes aprender un empleo a través de un contrato laboral para la formación y aprendizaje donde se alternan clases teóricas en un centro de formación acreditado y clases prácticas y trabajo real en una empresa. El artículo explica la Formación Dual basada en certificados de profesionalidad en las Islas Baleares; características distintivas, número de participantes y grado de inserción laboral a la vez que pone en valor la relevancia de políticas activas de empleo donde se combinan componentes de calificación y trabajo de calidad.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 83-106
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess