Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     3. Els perfils dels i les professionals de les polítiques de joventut a les Illes Balears
Autor/es Mas Liñares, Assumpta ; Colorado Guerrero, Stephania
Matèries en català: Competències professionals -- Illes Balears ; Joventut -- Revistes ; Joves -- Illes Balears -- Revistes ; Tècnics de joventut -- Illes Balears -- Estadístiques .
Matèries en castellà: Jóvenes -- Revistas ; Cualificaciones profesionales -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Vocational qualifications -- Spain -- Balearic Islands ; Youth -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Youth ; Youth workers -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics.
Resum-abstract:  [cat] L’estudi dels perfils dels i les professionals de les polítiques de joventut a les Illes Balears que s’aborda en aquest article parteix de la demanda del mateix col·lectiu, que reclamava i reclama que se’n reconegui la tasca, que es defineixin els diferents perfils professionals que hi intervenen, que se’n delimitin les funcions i que se’n millorin les condicions de feina. En aquest context l’estudi, impulsat per l’Observatori de la Joventut, pretén facilitar el coneixement de la situació del col·lectiu i oferir dades que contribueixin a analitzar i debatre quin és el perfil i les condicions de treball que ha de tenir aquest cos de professionals per poder aconseguir millorar i desenvolupar les polítiques de joventut que la població requereix i que el 25 % de la ciutadania —format pel jovent de les Balears d’entre 15 i 34 anys— es mereix. ; [spa] El Estudio de los perfiles de los y las profesionales de las políticas de juventud en las Illes Balears que se aborda en este artículo parte de la demanda de los propios profesionales que reclamaban y reclaman el reconocimiento de su labor, la definición de los diferentes perfiles profesionales que intervienen, la delimitación de sus funciones y la mejora de las condiciones de trabajo. En este contexto el estudio, impulsado por el Observatorio de la Juventud, pretende facilitar el conocimiento de la situación del colectivo y ofrecer datos que contribuyan a analizar y debatir cuál es el perfil y las condiciones de trabajo que deben tener estos profesionales para poder conseguir mejorar y desarrollar las políticas de juventud que la población requiere y que el 25% de la ciudadanía -conformada por las jóvenes y los jóvenes de baleares de entre 15 y 34 años- se merece.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 59-81
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess