Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     1. La realitat juvenil a les Illes Balears. L’Índex Sintètic de Desenvolupament Juvenil Comparat del ProyectoScopio com a proposta d’anàlisi
Autor/es Mas Liñares, Assumpta
Matèries en català: Planificació social -- Illes Balears ; Joventut -- Revistes ; Política pública -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Políticas públicas -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Jóvenes -- Revistas.
Matèries en anglès: Social plannig -- Spain -- Balearic Islands ; Political planning -- Spain -- Balearic Islands ; Youth -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Teenagers -- Spain -- Balearic Islands.
Resum-abstract:  [cat] La política per a la joventut ha d’estar basada en dades empíriques i vinculades a les necessitats i situacions reals del jovent. Això requereix investigació contínua, generació de coneixement i acostament als joves i a les organitzacions juvenils. Una de les darreres propostes serioses de síntesi per al coneixement i l’anàlisi de la realitat juvenil és l’Índex Sintètic de Desenvolupament Juvenil Comparat del ProyectoScopio del Centre Reina Sofía d’Adolescència i Joventut creat per la Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD), que s’ofereix com a proposta de debat en aquest article. ; [spa] La política para la juventud debe estar basada en datos empíricos y vinculados a las necesidades y situaciones reales de la juventud. Esto requiere investigación continua, generación de conocimiento y acercamiento a los jóvenes y las organizaciones juveniles. Una de las últimas propuestas serias de síntesis para el conocimiento y el análisis de la realidad juvenil es el Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado del ProyectoScopio del Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud creado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), que se ofrece como propuesta de debate en este artículo.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 29-44
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess