Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Coordinació Autonòmica de Drogues de les Illes Balears
Autor/es Equip de la Coordinació autonòmica de drogues
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia ; Drogues i joventut -- Illes Balears -- Revistes ; Drogues.
Matèries en castellà: Adolescentes -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Jóvenes -- Consumo de drogas (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Adolescent psychology ; Narcotics and youth -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Drugs.
Resum-abstract:  [cat] Es descriuen breument les actuacions que es fan des de la Direcció General de Salut Pública i Participació, de la Conselleria de Salut, emmarcades en la Coordinació Autonòmica de Drogues i les actuacions de coordinació amb la xarxa comunitària sobre addiccions. ; [spa] Se describen brevemente las actuaciones que se llevan a cabo desde la Dirección General de Salud Pública y Participación, de la Conselleria de Salut, emmarcades dentro de la Coordinación Autonómica de Drogas y las actuaciones de coordinación con la red comunitaria de adicciones.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 339-349, Anuari de la Joventud de les Illes Balears 2018, pp 339-349
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess