Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La participació estudiantil com a eina d’apoderament ciutadà. Anàlisi i propostes de polítiques a les Illes Balears
Autor/es Rodríguez Alcázar, María ; López Picó, Carles ; Roig Mas, Pau ; Martínez Garcia, Pepe
Matèries en català: Joves ; Joves--Associacions i clubs ; Adolescents -- Psicologia ; Participació estudiantil.
Matèries en castellà: Estudiants universitaris -- Illes Balears ; Adolescentes -- Psicologia ; Jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma) .
Matèries en anglès: Teenagers ; Youth--Societies and clubs ; College students -- Spain -- Illes Balears ; Adolescent psychology ; Student participation.
Resum-abstract:  [cat] Aconseguir una participació efectiva que dugui a l’exercici d’una ciutadania activa continua sent un repte per a la societat, encara escassa de cultura de la participació (Escámez, 2001). Aquest article pretén abordar els mecanismes de promoció de la participació estudiantil a les Illes Balears, així com el funcionament dels mecanismes existents. «En l’actualitat existeix una absència de dades i elements de mesura de la participació estudiantil” (Frías, 2006), de manera que aquest article es complementa amb la perspectiva de l’experiència de les organitzacions juvenils estudiantils de les Illes Balears. D’aquesta manera, es fa una anàlisi qualitativa de les institucions encarregades de canalitzar la participació estudiantil i la seva normativa en l’àmbit estatal i autonòmic; per, posteriorment, analitzar-ne l’impacte al centre i a l’aula. A través de l’experiència d’associacions d’estudiants, s’analitza de forma crítica la implementació d’aquestes polítiques i com han afectat l’alumnat balear. Es presta atenció especial a les disfuncionalitats del sistema actual i a les possibles vies d’actuació per millorar-lo. ; [spa] Conseguir una participación efectiva que lleve al ejercicio de una ciudadanía activa sigue siendo un reto para la sociedad, aún escasa de cultura de la participación (Escámez, 2001). Este artículo pretende abordar los mecanismos de promoción de la participación estudiantil en las Islas Baleares, así como el funcionamiento de los mecanismos existentes. En la actualidad existe una ausencia de datos y elementos de medición de la participación estudiantil (Frías, 2006), por lo que este artículo se complementará con la perspectiva de la experiencia de las organizaciones juveniles estudiantiles de las Islas Baleares. De esta forma, se realizará un análisis cualitativo de las instituciones encargadas de canalizar la participación estudiantil, y su normativa en el ámbito estatal y autonómico; para, posteriormente, analizar el impacto de estas a nivel de centro y de aula. A través de la experiencia de Asociaciones de estudiantes se analizará de forma crítica la implementación de estas políticas y cómo han afectado al estudiantado balear. Se prestará especial atención a las disfuncionalidades en el actual sistema y a posibles vías de actuación para la mejora del mismo.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 199-217, Anuari de la Joventud de les Illes Balears 2018, pp 199-217
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess